Even voorstellen: erfgoedredders FAC 2018

Via een portrettenreeks introduceert de Nederlandse Unesco Commissie de deelnemers die momenteel opgeleid worden tot erfgoedredders. De foto’s zijn gemaakt door de Syrische fotograaf Omar Imam, verbonden aan de Rijksakademie in Amsterdam.

Deelnemers FAC 2018 | courtesy of Prince Claus Fund

Tijdens het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed vindt van 6 tot en met 24 augustus 2018 in Brabant de internationaal gerenommeerde training ‘First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis’ (FAC) plaats . Deze training is erop gericht om in crisissituaties zoals (natuur)rampen en oorlogen, erfgoed ‘eerste hulp’ te bieden. De deelnemers leren erfgoed preventief te beschermen, te redden en/of te herstellen.

De in Amsterdam gevestigde, Syrische fotograaf Omar Imam heeft in opdracht van het Prins Claus fonds de deelnemers geportreteerd om hen zo een gezicht te geven voor het (inter)nationale publiek. 

De deelnemers

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamAditi Poudel Dhakal is een expert op het gebied van stadsplanning bij de National Society for Earthquake Technology - Nepal (NSET), wiens primaire doel het bouwen van rampbestendige gemeenschappen in Nepal is. De vele tempels van haar geboorteplaats, Kathmandu, zijn niet alleen de identiteit van de stad, maar van alle Nepalezen. Aangezien Nepal in een hoge seismische zone ligt, hoopt ze dat de cursus zich zal concentreren op de voorbereiding op noodsituaties en gecoördineerde reacties om het erfgoed te beschermen wanneer verwoestende aardbevingen toeslaan.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamBlessings Walawala is Chief Conservation Officer bij de afdeling Musea en Monumenten van Malawi. Zijn werk omvat het beheren en begeleiden van het behoud van monumenten, musea, collecties van oudheden en historische, paleontologische en archeologische vindplaatsen. Hij hoopt op kennis en vaardigheden die hem in staat zullen stellen om snelle en geïnformeerde beslissingen te nemen en om efficiënte reacties te begeleiden tijdens en na rampen. De kennis zal deel gaan uitmaken van de richtlijnen en plannen voor cultureel erfgoedbeheer in Malawi. 

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamCaroline Wintein is Art and Artefact Coordinator van Robben Island Museum (RIM) en University of the Western Cape - RIM Mayibuye Archives. Ze begon haar professionele leven als curator, werkte later als educatie- en outreach-officier, conservator en coördinator van collecties in Zuid-Afrika, België en Ierland. De FAC-cursus zal niet alleen nuttig zijn in haar dagelijkse werk, maar ook helpen bij het opzetten van een interinstitutioneel taskforce dat actie kan ondernemen bij lokale of regionale crises die van invloed zijn op het erfgoed.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamDaniel Inoque is docent Museologie, Cultureel Erfgoed en Afrikaanse geschiedenis en een onderzoeksassistent in de onderzoeksgroep cultureel erfgoed van het Hoger Instituut voor Kunst en Cultuur (ISArC) in Mozambique. Hij coördineerde een project dat het eerste museumgebouw in Mozambique vestigde. Ook is hij bestuurslid en huidig secretaris van de onlangs opgerichte ICOM-Mozambique. Hij heeft veel doelen na deze cursus, met name het opbouwen van een netwerk voor eerste hulp aan cultureel erfgoed, belanghebbenden te betrekken en te leren hoe relevante kwesties geïntroduceerd.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamElsa Minerva Arroyo is onderzoeker aan het Instituto de Investigaciones Estéticas van de Nationale Autonome Universiteit van Mexico in Mexico-Stad. Ze is conservator-restaurator van cultureel erfgoed van de Nationale School voor Conservering, Restauratie en Museografie (ENCRyM) en het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH). Haar specialisatie ligt in de technieken en materialen van de Mexicaanse koloniale schilderkunst. Haar hoop is om deel te nemen aan het creëren van een nieuw model van paraatheid en respons op rampen, inclusief risicobeoordelingen op basis van nationaal beleid.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamEssence Carter is de Development Assistant van de St. Croix-stichting voor gemeenschapsontwikkeling op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Oorspronkelijk uit St. Louis, Missouri, en met een bachelor in antropologie en biologie van de universiteit van Kentucky, maakt ze nu deel uit van een team dat individuele, gemeenschaps- en culturele behoeften identificeert in het spoor van twee categorie vijf orkanen die St. Croix troffen in September 2017. Ze zegt dat het hebben van een rampenplan honderden jaren geschiedenis en erfgoed kan redden en hoopt te leren hoe ze adequaat kan reageren op natuurrampen en onderdeel kan worden van een netwerk van culturele instellingen die anderen helpen in tijden van crisis.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamFrances Husband is Collections Technician Human History in het Canterbury Museum in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Ze behandelt en bewaart taonga (gekoesterde items in de Maori-taal) en historische objecten uit de regio, het land, Antarctica en de wereld, en helpt de toegang tot de collecties voor onderzoekers en het publiek te vergemakkelijken. In 2010 en 2011 werd Canterbury opgeschrikt door twee verwoestende aardbevingen plus duizenden naschokken. Ze was betrokken bij het herstel van het museum en kijkt ernaar uit voort te bouwen op de opgedane kennis, met meer hulpmiddelen om te herstellen van andere soorten crises. 

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamFrançoise Collanges is een freelance consultant conservering. Ze startte haar carrière als curator in Franse musea, en vervolgens opnieuw opgeleid als conservator-restaurator in preventieve conservatie en horologie. Ze studeerde en werkte in de erfgoedsector in verschillende Europese landen voordat ze zich vestigde in België. Ze is van mening dat cultureel erfgoed zowel een kwetsbare goed is, als een buitengewone steun voor mensen die herstellen van rampen, hoewel dit laatste vaak wordt onderschat. Ze hoopt ervaringen te delen met andere FAC-deelnemers en deel te nemen aan een netwerk dat noodbeheer van cultureel erfgoed in zoveel mogelijk landen kan bepleiten.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamHazra Medica is de cultureel adviseur van het ministerie van sport, cultuur, nationale festivals en kunst in Antigua en Barbuda. Ze selecteert en beheert projecten voor cultureel erfgoed en formuleert voorstellen om de promotie en bescherming van tastbaar en immaterieel cultureel erfgoed te vergemakkelijken. De Caribische staat op de eilanden is vatbaar voor verwoestende orkanen. Ze hoopt dat de FAC-cursus haar zal helpen de beginselen, processen en methodologieën van rampenparaatheid en crisisbeheer voor cultureel erfgoed beter te begrijpen voor haar ministerie en haar regionale collega's.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamHelena Bergin is de Architectural Conservation Officer voor Fingal County Council in North County Dublin, Ierland. Ze adviseert eigenaars van erfgoed en helpt hen zorg te dragen voor hun gebouwen. Ze hoopt een goed begrip te krijgen van de mechanismen, de procedures en de relaties die moeten worden opgezet om voorbereid te zijn op door de mens veroorzaakte of natuurlijke crises die een bedreiging kunnen vormen voor cultureel erfgoed, evenals de stappen die in een crisis onmiddellijk moeten worden genomen.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamIvana Kocevska is conservator-restaurator van cultureel erfgoed en een vrijwilliger van eerste hulp bij het Balkan Cultural Aid Response for Emergencies (B + Care) -netwerk. Naast het vergroten van het bewustzijn van het belang van de voorbereiding op noodsituaties via B + Care, is ze momenteel betrokken bij een educatief project voor kinderen op basis van gedigitaliseerde museumartefacten, en een documentaire over de stapelmuur bouwtechniek. Ze hoopt kennis die is opgedaan met de FAC-cursus te gebruiken om de prestaties van het B + Care-netwerk te verbeteren en om een beter inzicht te krijgen in crisissituaties en effectieve strategieën voor culturele noodhulp.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamKhan Agha Dawoodzai is een Afghaanse mensenrechten- en maatschappelijke activist en werkt als programmadirecteur voor het Bureau for Rights Based Development (BRD), een Afghaanse non-profitorganisatie. Hij ontwerpt en beheert ook de beoordeling van cultureel erfgoed in noodsituaties in Afghanistan en bepleit momenteel een lokale gemeenschapsaanpak voor de bescherming van cultureel erfgoed. Hij hoopt zijn vaardigheden en kennis te ontwikkelen over het ontwerp, en de implementatie van belangrijke acties ter bescherming van kwetsbaar cultureel erfgoed in conflict- en fragiele gebieden.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamLivingstone Muchefa is hoofdarchivaris van het Nationaal Archief van Zimbabwe en verantwoordelijk voor het ontwikkelingsbeleid voor collecties. De archiefcollectie omvat papieren documenten, audiovisuele, historische voorwerpen, relikwieën, zeldzame originele schilderijen, medailles en verzamelingen van vertelde geschiedenis. Wat is verworven moet worden bewaard voor het nageslacht, en hij verwacht dat hij na de training in staat zal zijn om zijn departement en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Cultureel Erfgoed te helpen proactief te zijn, en met succes cultureel erfgoed te beschermen tijdens crises. 

Michael Querido is een architect bij het technische team van Escuela Taller de Filipinas Foundation, Inc. ETFFI is een non-profit organisatie en technische/beroepsopleiding in Intramuros, Manilla, met als missie het bevorderen van de bescherming, het behoud en de restauratie van tastbaar erfgoed. Michael Querido is met name betrokken geweest bij de rehabilitatie van de kerk van St. Agustin en een preventief conservatieproject op een Spaanse koloniale begraafplaats. Regelmatige natuurlijke calamiteiten en civiele conflicten brengen het erfgoed van de Filippijnen in gevaar. Hij hoopt meer te weten te komen over het werk en de kernwaarden van culturele eerstehulpverleners en hoe gemeenschappen te betrekken bij eerste hulp voor erfgoed.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamMichaela Novotna is Director van het Centro Cultural San Juan Pablo II, een cultureel centrum in het Andes gebergte te Peru waar bewustzijn word gecreëerd over het beschermen van cultureel erfgoed door middel van een open restauratie lab en museum. Het centrum werkt voornamelijk met religieuze kunst en kerken, die meer dan 200-300 jaar verwaarloosd zijn. Haar NGO, Friends of Art in the Andes, heeft vergelijkbare doelen. Ze hoopt met de geleerde middelen van het FAC de zaadjes te planten voor First Aid to Culture teams in al de 34 districten in haar regio, en kijkt ernaar uit om een ​​breder begrip te krijgen van de wereldwijde ervaringen van haar medecursisten.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamNg Xin Yi is cultureel erfgoedofficier van George Town World Heritage Incorporated, dat samen met partners de stad George Town, een van de locaties van het werelderfgoed van Maleisië, promoot en beschermt. Tijdens universitaire studies volgde ze veldopleiding in zowel archeologie als museologie,  ze heeft een Masters diploma in antropologie. Ze hoopt voldoende kennis en vaardigheden te verzamelen om met vertrouwen te kunnen reageren wanneer zich calamiteiten voordoen en kijkt uit naar het helpen creëren van een professioneel ondersteuningsnetwerk. Uiteindelijk zou ze graag zien dat de kennis die ze opdoet geïntegreerd is in de algemene risicostrategieën en toolkits van George Town.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamOludolapo Fakuade (Dolas) is een specialist op het gebied van noodhulp, opgeleid in het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland en is momenteel de coördinator training en onderwijs voor Otago Civil Defence and Emergency Management in Nieuw-Zeeland. Haar werk bestaat uit het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van trainingssessies en cursussen. Ze ondersteunt ook het ministerie van Burgerbescherming en andere instellingen, zoals de brandweer en politie. Ze hoopt de kennis en vaardigheden van de cursus te gebruiken om een ​​geïntegreerd raamwerk te ontwikkelen: een landelijke procedure voor het beschermen van tastbaar cultureel erfgoed voorafgaand aan en tijdens ontwrichtende gebeurtenissen in Nieuw-Zeeland.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamPema werkt voor de koninklijke regering van Bhutan, die onder meer verantwoordelijk is voor het rampenbeheer van erfgoedsites. Hij heeft een bachelor Civiele techniek met een focus op wetenschappelijk onderzoek om de seismische veerkracht van traditionele huizen en ander gebouwd erfgoed te verbeteren. Hij is van mening dat alle landen zich holistisch moeten voorbereiden en effectief moeten reageren in pre- en post-rampsituaties. Hij hoopt de risicobeheerinspanningen van rampen in Bhutan te stroomlijnen om verlies aan cultureel erfgoed te minimaliseren, en kijkt uit naar het leren van de beste internationale praktijken.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamTawake Eriata is een assistent-cultureel medewerker van het Cultuur- en Museumcentrum in de afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Tarawa, Kiribati. De belangrijkste doelstellingen van het kantoor zijn het promoten, behouden en beschermen van het culturele erfgoed van Kiribati. Dit erfgoed wordt beschouwd als de rijkdom en identiteit van de mensen van dit kleine eiland. Ze vindt dat de FAC-cursus een geweldige kans biedt om te leren, en belangrijke kennis en vaardigheden te verwerven over hoe het cultureel erfgoed te beschermen en is van mening dat dit een geweldige kans zal zijn om kennis te maken met de beste praktijken op het gebied van behoud en bescherming, vooral tijdens een crisis.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamTran Viet Hoa is directeur van het Nationaal Archiefcentrum nr. 3 van Vietnam. Ze voelt veel druk om de archieven veilig te houden en om tegemoet te komen aan de behoeften van gebruikers in een digitaal tijdperk. Ze vindt dat er meer moet worden gedaan om de archiefstukken naar de samenleving te promoten en het gebruik ervan aan te moedigen. De  FAC-cursus biedt volgens haar een goede gelegenheid om te leren van internationale experts in het beheer van cultureel erfgoed in het algemeen, en van risicobeheer en crisisrespons in het bijzonder. Ze kijkt er naar uit om te leren van de ervaringen in verschillende landen over hoe men zich voorbereidt op crises en wat te doen als ze eenmaal zijn gebeurd.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamÜmit Gökhan Çiçek is een internal auditor in de Internal Audit Department of the General Directorate of Foundations (VGM) van Turkije en werkt aan een Ph.D. in het Cultural Heritage-programma van de Technische Universiteit van het Midden-Oosten. Hij heeft een bachelor in architectuur en een master in restauratie. Hij houdt van amateursporten en denkt dat de FAC-cursus en sport vergelijkbaar zijn, omdat ze beide coördinatie en energie vereisen. Hij hoopt op waardevolle ervaring bij het coördineren en snel reageren op het redden van roerend en onroerend cultureel erfgoed. Momenteel  heeft VGM geen actieplan voor het behoud van cultureel erfgoed heeft, dus wil hij doorgeven wat hij leert.

Courtesy Prince Claus Fund | © Omar ImamWilbard Lema is archeoloog, werkende als Senior Curator van etnografie, en de risicokampioen van het Nationaal Museum van Tanzania. Hij is ook president van ICOM Tanzania. Zijn belangrijkste missie is het behouden en bevorderen van het tastbare en immateriële culturele erfgoed van Tanzania. Hij ontwerpt en participeert in culturele programma's om de gemeenschap te betrekken en streeft naar een samenleving die waarde hecht aan, en toegang heeft tot zijn culturele erfgoed. Hij hoopt meer kennis te verwerven over de identificatie en de beheersing van risico’s voor het erfgoed onder zijn supervisie, en over multidisciplinaire vaardigheden bij het beheer van verschillende soorten cultureel erfgoed.