Evaluatie: UNESCO-scholennetwerk is een ruwe diamant

UNESCO ziet het UNESCO-scholennetwerk als een belangrijk middel om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en zo het vierde doel van de Sustainable Development Goals in de praktijk te brengen. Het was echter niet duidelijk hoe het netwerk er in internationaal perspectief precies aan toe is. Daarom organiseerde de organisatie in de eerste maanden van 2016 een grootschalige evaluatie van het netwerk

Ruwe Diamant

De resultaten zijn helder: het UNESCO-scholennetwerk is een ruwe diamant, maar er is nog heel wat slijpwerk nodig om het op het niveau te brengen dat het verdient. De coördinatie op het hoofdkantoor is door gebrek aan mankracht en financiën de greep op het netwerk enigszins verloren. Dat heeft er toe geleid dat het netwerk in sommige landen wat sterker op eigen benen is gaan staan en zich eigenstandig heeft doorontwikkeld. Daarvan is Nederland een voorbeeld. Het Nederlandse scholennetwerk krijgt lof voor het kwaliteitskader dat het hanteert en voor het snel ingrijpen bij scholen die niet meer actief zijn. 

Kwaliteit

In andere landen is echter onduidelijkheid over het aantal deelnemende scholen en zeker over de kwaliteit van de deelname: weten scholen zelf dat zij de UNESCO-status hebben en zo ja wat voor activiteiten ontplooien zij?
UNESCO neemt de resultaten van de evaluatie bijzonder serieus en zet direct een stap in de goede richting: zij ontwikkelde een digitaal platform waarin landen zelf hun lijsten met scholen kunnen bijhouden en contact kunnen leggen met scholen in andere landen. Ook de doorlooptijd van aanvragen voor het lidmaatschap zou met deze tool een stuk sneller moeten zijn. 

Kritiek en waardering

De deelnemers aan de evaluatie geven flinke kritiek op het functioneren van het netwerk, maar uiten tegelijkertijd hun waardering. Het is bijzonder om deel te hebben aan zo’n grote club van scholen die zich gezamenlijk inzet om een antwoord te vinden op wereldwijde kwesties. 
Het evaluatierapport staat op de agenda van de Uitvoerende Raad van UNESCO in oktober, waar de lidstaten suggesties kunnen doen om het netwerk verder te verbeteren.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten