Europese Memory of the World Comités versterken samenwerking

Negen nationale Memory of the World Comités uit Europa sloegen 11 december 2014 de handen ineen voor het opzetten van een Europees comité. Hans van der Windt (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum) vertegenwoordigde het UNESCO Memory of the World Comité Nederland bij het eerste overleg over de oprichting van het Memory of the World Committee for Europe in Warschau. 

Memory of the World is UNESCO’s programma voor het behoud en het toegankelijk maken van documentair erfgoed. Documenten zoals kleitabletten, boeken, films of websites zijn ieder op hun eigen wijze kwetsbaar. Om de ervaringen en verhalen waar zij getuigenis van afleggen te bewaren is constante zorg nodig. Via Memory of the World delen UNESCO Lidstaten elkaars ervaringen met het bewaren van dit type erfgoed en informeren zij het grote publiek over het belang en de schoonheid van documentair erfgoed. Het bekendste instrument is het Memory of the World Register, een lijst waarin vele landen documenten van wereldbelang verzamelen.

Een Europees Register

De initiatiefnemers van  het Memory of the World Committee for Europe – in het bijzonder Frankrijk, Duitsland en Polen – stellen voor een Europees Register samen te stellen. Hierop zouden met name documenten gezet kunnen worden die wel het nationaal belang overstijgen, en voor de regio Europa van grote betekenis zijn, maar toch niet van wereldbelang zijn. In de Aziatisch-Pacifische regio bestaat een dergelijke lijst al. Het beheer van dit register is in handen van het Memory of the World Committee for Asia/Pacific).

Op de vergadering in Warschau is een ‘Provisional Executive Board’ gekozen  onder voorzitterschap van Joachim-Felix Leonhard (Memory of the World Comité Duitsland). De Poolse en Franse Nationale Comités leveren vice-voorzitters. Het secretariaat wordt in deze periode waargenomen door het Poolse Nationaal Archief.

Flexibele structuur

Van der Windt en vertegenwoordigers van andere Nationale Comités die op de vergadering aanwezig waren of schriftelijk hun inbreng leverden, hebben zich ingespannen om de voorgestelde structuur van het Memory of the World Committee for Europe zo flexibel mogelijk te maken. Het verslag van de bijeenkomst zal binnenkort worden gepubliceerd. 

 

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten