Eerste veroordeling voor vernietiging cultureel erfgoed

Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft Ahmed Al-Faqi Al-Mahdi schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en hem veroordeeld tot 9 jaar cel voor zijn aandeel in de opzettelijke vernietiging van negen mausolea en de geheime poort van de Sidi Yahia moskee in 2012, onderdeel van de UNESCO Werelderfgoedsite Timboektoe (Mali).

“De beslissing van het Internationaal Strafhof is een mijlpaal in de erkenning van het belang van cultureel erfgoed voor de mensheid als geheel, en voor de gemeenschappen die het door de eeuwen heen bewaarden. Het vonnis ondersteunt ook de overtuiging van UNESCO dat erfgoed een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw en vredesopbouw”, zei Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO.

Deze historische beslissing, de eerste in het kader van het Statuut van Rome, is een cruciale stap om de vernietiging van cultureel erfgoed niet langer straffeloos te laten plaatsvinden. 

UNESCO ziet deze uitspraak ook als een aanmoediging om het werk van de afgelopen jaren voor de bescherming en het herstel van erfgoed voort te zetten, niet alleen in Mali, maar over de hele wereld.

Darul Aman Palace (Foto: CC / Bruce MacRae)

Diverse internationale verdragen dragen bij tot de bescherming van cultuur: De Haagse 1954 Conventie helpt cultureel erfgoed te beschermen in geval van een gewapend conflict. De Conventie uit 1970 draagt bij aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en stimuleert teruggave van ontvreemde culturele objecten.

Uitkomsten

Lees op unesco.org meer over de hulp van UNESCO aan Mali. U vindt hier ook de mogelijkheid om te doneren.

Meer berichten