Eerste tradities toegevoegd aan Inventaris Immaterieel Erfgoed

De Boxmeerse Vaart, het Bloemencorso in Zundert en de Sint-Maartensviering in Utrecht zijn de eerste drie voordrachten die opgenomen zijn in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Dat maakte Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkcultuur en Immaterieel Erfgoed, bekend tijdens de Manifestatie Immaterieel Erfgoed op 13 oktober.

Robert Quarles van Ufford, Algemeen Secretaris van de Nationale UNESCO Commissie, opent de Manifestatie Immaterieel Erfgoed.

De manifestatie werd geopend door Robert Quarles van Ufford, Algemeen Secretaris van de Nationale UNESCO Commissie. In zijn openingstoespraak schetste Quarles de ontstaansgeschiedenis van de UNESCO-Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed en de belangrijkste kenmerken ervan. Ook benadrukte hij de relevantie van de conventie voor hedendaagse ontwikkelingen en de samenhang tussen “levend erfgoed” en de andere UNESCO-cultuurconventies.

Het opstellen van een inventaris is een verplichting die voortvloeit uit de Nederlandse ratificatie van het verdrag, eerder dit jaar. Op basis van deze inventaris kan ons land nominaties voordragen voor de internationale Representatieve Lijst. Over opname op die lijst besluit een intergouvernementeel Comité van UNESCO-lidstaten.

Anders dan bij het Werelderfgoed richt de Immaterieel Erfgoed Conventie zich niet op the Outstanding Universal Value voor de mensheid in het geheel, maar juist op de veelzijdigheid van culturen wereldwijd. De Representatieve Lijst van Immaterieel erfgoed kan gezien worden als een venster op de bestaande culturele diversiteit in de wereld.

Op de website immaterieelerfgoed.nl kunt u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands immaterieel erfgoed en de Nationale Inventaris.

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Nederland heeft in 2012 het Immaterieel Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) stelt een inventaris op van immaterieel erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Unesco Commissie adviseert over het verdrag in internationale context, en over de implementatie van het verdrag in Nederland.

Uitkomsten

Nederland heeft één immaterieel erfgoed op de Internationale Representatieve Lijst van Unesco staan, het ambacht van de molenaar, ingeschreven in 2017.

De Nederlandse Inventaris Immaterieel Erfgoed vindt u op de website www.immaterieelerfgoed.nl.

Meer berichten