Eerste Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs toegekend voor onderzoek naar palliatieve sedatie

De eerste Nederlandse L’-Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’-beurs is 11 oktober in een goed gevulde Beurs van Berlage uitgereikt aan gezondheidswetenschapper Judith Rietjens. De universitair docent bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Rotterdam heeft de beurs gewonnen voor haar excellente interdisciplinaire onderzoek naar het gebruik van palliatieve sedatie.

v.l.n.r.: Aafke Hulk (NIAS), Udo Springer (L'Oréal), Judith Rietjens en Greetje van den Bergh (Nationale UNESCO Commissie)

De beurs beoogt bij te dragen aan de verhoging van het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland, dat ook in volgens de nieuwste cijfers achterblijft bij de rest van Europa.

Greetje van den Bergh, voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie toonde zich verheugd over het het initiatief voor de nieuwe beurs. “We kunnen het ons niet veroorloven om de talenten van de helft van de mensheid onderbenut te laten,” constateerde ze. Gender equality en gelijke kansen hebben vanaf het begin hoog in het vaandel van UNESCO gestaan. In grote delen van de wereld gaan nog steeds bijna twee keer zoveel jongens als meisjes naar de middelbare school. Bij het wereldwijde Education for All-programma richt UNESCO zich dan ook nadrukkelijk op het recht van meisjes op onderwijs. Van den Bergh prees de interdisciplinaire aanpak van Rietjens als de sleutel tot wetenschappelijke innovatie.

Met de ‘For Women in Science’- beurs wil Rietjens een raamwerk opzetten dat verklaart waarom palliatieve sedatie in sommige landen meer wordt toegepast dan in andere. Daarvoor zal ze onderzoeksresultaten uit Nederland, België, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten vergelijken. Rietjens: “Ik word gedreven door de wens om bij te dragen aan het verbeteren van zorg voor patiënten in de laatste levensfase. Mijn onderzoek heeft tot doel om de zorg en besluitvorming voor deze patiënten meer evidence based en cultureel sensitief te maken.” 

De Nederlandse beurs is tijdens de talentendag ‘Pump your Career’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) uitgereikt door Greetje van den Bergh (Nationale UNESCO Commissie), Aafke Hulk (NIAS) en Udo Springer (L'Oréal). De jaarlijkse beurs van 25.000 euro biedt vrouwen de gelegenheid om zich enkele maanden louter te wijden aan het schrijven van wetenschappelijke artikelen in de stimulerende omgeving van het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Wassenaar.

Cosmeticaconcern L'Oréal en UNESCO hebben in 1998 het internationale L'Oréal-UNESCO 'For Women in Science'-programma gelanceerd. Sindsdien zijn meer dan 1.300 vrouwelijke wetenschappers in 106 landen onderscheiden of hebben een beurs ontvangen. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen.

Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Uitkomsten

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Drie winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

Meer berichten