Education for All uit een jong perspectief

Hoe kijken jongeren aan tegen de Millenniumdoelstelling Education for All? Is die nog haalbaar voor 2015, en wat zien zij om zich heen gebeuren?

De redactie van het UNESCO Global Monitoring Report vroeg een aantal jongeren uit de hele wereld om een jongerenversie van het rapport te maken. Een rapport dat reflecteert op de thema's en bevindingen die het GMR in 2012 presenteert.
Alles in het rapport is door jongeren opgesteld: de interviews, teksten, cartoons en fotografie. Het geeft een concreet beeld van de situatie op dit moment: goede voorbeelden van initiatieven, maar ook schrijnende verhalen. De jongeren hebben geprobeerd om concreet te maken welke acties er ondernomen worden. Zo noemen zij alle zes Millenniumdoelstellingen en plaatsen daar een praktijkvoorbeeld bij dat laat zien wat er in een specifiek land gebeurt om die doelstelling te halen.

Het rapport is officieel gepresenteerd tijdens de 2012 Global Education for All bijeenkomst in Parijs. Het is de eerste keer dat UNESCO ook een jongerenversie van het rapport presenteert.

Omslag van het Youth GMR

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten