Docentenhandleiding voor omgang met radicale standpunten in de klas

UNESCO heeft recent een docentenhandleiding ontwikkeld die leraren ondersteunt in de omgang met radicale standpunten van leerlingen. Hoewel geweldadig extremisme niet beperkt is tot een bepaalde leeftijdscategorie, sekse of gemeenschap, zijn vooral jonge mensen kwetsbaar voor de boodschap van extremistische groeperingen of terroristische organisaties.  

De handleiding adviseert docenten hoe te discussiëren met leerlingen over geweldadig extremisme en hoe ze in de klas een klimaat kunnen creëren waarin een respectvolle dialoog, een open discussie en kritisch denken worden bevorderd. 

Het materiaal is samengesteld met behulp van internationale experts en getest door UNESCO-scholen. De handleiding is een van de concrete stappen in de VN-strategie om gewelddadig extremisme tegen te gaan en kwam tot stand in het kader van UNESCO's onderwijsprogramma voor wereldburgerschap.

Download de handleiding (pdf).

Klik hier voor het UNESCO platform voor wereldburgerschapsonderwijs