Docentenhandleiding voor omgang met radicale standpunten in de klas

UNESCO heeft recent een docentenhandleiding ontwikkeld die leraren ondersteunt in de omgang met radicale standpunten van leerlingen. Hoewel geweldadig extremisme niet beperkt is tot een bepaalde leeftijdscategorie, sekse of gemeenschap, zijn vooral jonge mensen kwetsbaar voor de boodschap van extremistische groeperingen of terroristische organisaties.  

De handleiding adviseert docenten hoe te discussiëren met leerlingen over geweldadig extremisme en hoe ze in de klas een klimaat kunnen creëren waarin een respectvolle dialoog, een open discussie en kritisch denken worden bevorderd. 

Het materiaal is samengesteld met behulp van internationale experts en getest door UNESCO-scholen. De handleiding is een van de concrete stappen in de VN-strategie om gewelddadig extremisme tegen te gaan en kwam tot stand in het kader van UNESCO's onderwijsprogramma voor wereldburgerschap.

Download de handleiding (pdf).

Klik hier voor het UNESCO platform voor wereldburgerschapsonderwijs

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten