Debat: heeft de overheid een rol bij de bescherming van het Sinterklaasfeest?

Op 21 juni 2016 organiseert Spui25 in Amsterdam een debat over de bescherming van de culturele traditie van het Sinterklaasfeest door de overheid. De Raad van State adviseerde eerder dit jaar af te zien van een initiatiefwetsvoorstel dat tot doel had de traditie te vrijwaren van verandering.

Advies

Sinterklaas. (Foto: CC/Flickr.com | Luc van Gent)De raad wees erop dat het niet de rol van de overheid is om te bepalen hoe de invulling van het Sinterklaasfeest eruit moet zien. Het advies stelt dat de overheid zich niet moet bemoeien met de inhoud van culturele evenementen en  manifestaties; dat is de vrijheid van burgers. De Raad vindt het bevriezen van tradities bovendien niet passen bij het dynamische en levende karakter van immateriële erfgoederen. “Als de maatschappij verandert, veranderen zij mee”, aldus de raad.

Bovendien stelt het advies dat het wetsvoorstel niet verenigbaar is met de vrijheid van meningsuiting. Door de ‘Pietencontroverse’ heeft de keus voor een Piet met een bepaalde kleur steeds meer de betekenis gekregen van een stellingname en daarmee komt deze onder het bereik van de uitingsvrijheid. De Raad adviseert dan ook om van het initiatiefwetsvoorstel af te zien.

Sprekers

Andrée van Es, Mark Jacobs en Gerard Rooijakkers zullen de centrale vragen uit het advies bespreken en het advies plaatsen in de bredere context van immaterieel cultureel erfgoed. Heeft de overheid een rol in relatie tot de eventueel controversiële elementen van immaterieel cultureel erfgoed? En zijn het niet de gemeenschappen zelf die bepalen wat immaterieel erfgoed is en hoe dat moet worden beschermd of ontwikkeld? 

Yvonne Donders zal het debat modereren. 

  • Andrée van Es is voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie, voormalig wethouder in Amsterdam en voormalig lid van de Tweede Kamer.
  • Marc Jacobs is UNESCO-leerstoelhouder voor kritische erfgoedstudies en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed aan de Vrije Universiteit Brussel en directeur van Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.
  • Gerard Rooijakkers is lid en adviseur van de Raad voor Cultuur, voormalig onderzoeker aan het Meertens Instituut en voormalig bijzonder hoogleraar Nederlandse etnologie aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Yvonne Donders is hoogleraar Internationale Mensenrechten en Culturele Diversiteit en hoofd van de afdeling Internationaal en Europees Recht van de Rechtenfaculteit van de UvA. Ze is lid van de Nationale UNESCO Commissie, de Mensenrechtencommissie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en voorzitter van de Adviescommissie Shelter City.

‘Spraakmakende zaken’

De lezing is de eerste bijeenkomst in een nieuwe serie Spraakmakende Zaken waarin deskundigen een belangrijk, interessant en/of opvallend arrest bespreken. 

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. U kunt zich aanmelden via deze link. Aanmelden is niet vrijblijvend. Er wordt gerekend op uw komst. Bent u verhinderd, dan kunt u dit doorgeven via spui25 [at] uva.nl (spui25[a]uva.nl) of u belt met 020 - 525 8142.

Locatie:

Spui 25, 1012 XM, Amsterdam.

Tijd:

17:00 - 18.30 uur

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Nederland heeft in 2012 het Immaterieel Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) stelt een inventaris op van immaterieel erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Unesco Commissie adviseert over het verdrag in internationale context, en over de implementatie van het verdrag in Nederland.

Uitkomsten

Nederland heeft één immaterieel erfgoed op de Internationale Representatieve Lijst van Unesco staan, het ambacht van de molenaar, ingeschreven in 2017.

De Nederlandse Inventaris Immaterieel Erfgoed vindt u op de website www.immaterieelerfgoed.nl.

Meer berichten