De journalistiek na Charlie: wat nu?

Op woensdag 14 januari organiseert UNESCO in Parijs een dag van reflectie en debat over vrijheid van meningsuiting. Aanleiding is natuurlijk de aanslag op Charlie-Hebdo. De cartoonist Plantu neemt deel aan de bijeenkomst. Onderwerp van gesprek is de vrijheid van journalisten en het versterken van de interculturele dialoog en het creëren van begrip en respect voor elkaar.

Journalisten uit de hele de wereld zijn aanwezig, evenals vertegenwoordigers van PEN International en de International Federation of Journalists. Ook Haim Korsia, de opperrabbijn van Frankrijk, en de rector van de Grote Moskee van Parijs, Dalil Boubakeur nemen deel aan de bijeenkomst.

UNESCO protesteert al sinds jaar en dag tegen moorden op journalisten en andere vertegenwoordigers van de media en spoort regeringen aan om de schuldigen op te sporen en te berechten. De organisatie coördineert sinds 2012 een VN-breed actieplan om de veiligheid van journalisten te verbeteren en de straffeloosheid van aanslagen op journalisten terug te dringen.

UNESCO is de enige VN-organistie met een mandaat op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Het thema is een van de speerpunten in het International programme for the Development of Communication (IPDC) het UNESCO-programma voor de ontwikkeling van de media. Ook Albana Shala, de Nederlandse voorzitter van het IPDC-programma, is aanwezig bij de bijeenkomst.

Directeur-Generaal Bokova sprak al eerder haar afschuw uit over de aanslagen.

Update:

Albana Shala, de Nederlandse voorzitter van UNESCO's IPDC-programma, heeft ook deelgenomen aan de bijeenkomst. Een kort verslag van haar bijdrage vindt u hier.

UNESCO is de enige VN-organisatie met een mandaat op het gebied van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. 

Uitkomsten

  • In de periode 2006-2015 veroordeelde de Directeur-Generaal van UNESCO 827 moorden op journalisten wereldwijd.
  • In slechts 8% van de 827 gevallen werd de zaak opgelost.
  • 95% van de vermoorde journalisten was afkomstig uit het land waar ze gedood werden.
  • 94% van de vermoorde journalisten was man.
  • 38% van de vermoorde journalisten werkte voor kranten of tijdschriften.

Meer berichten