De Hondsrug: het eerste Geopark in Nederland

De Hondsrug heeft als eerste gebied in Nederland de status van Geopark gekregen. De inschrijving vond op 9 september plaats tijdens een internationaal symposium van geoparken, op het eiland Jeju in Zuid-Korea. Naast de Hondsrug mogen nog negen andere gebieden zich nu een Geopark noemen. Wereldwijd staat de teller nu op honderd parken in 29 landen.

Het Gobal Geoparks Network (GGN) is in 1998 opgericht onder auspiciën van UNESCO en heeft als doel om gebieden met geologisch erfgoed van internationale betekenis, zeldzaamheid of schoonheid te beschermen en de daarbij behorende cultuurhistorische geschiedenis en natuur onder de aandacht te brengen. De parken dienen duurzame economische ontwikkeling te ondersteunen, met name op het gebied van toerisme.

Geopark De Hondsrug

De Hondsrug is een langgerekte dekzandrug die loopt van Emmen tot Groningen. Het is een overblijfsel uit de voorlaatste ijstijd (het Saalien). Door smeltwater onder de ijskap vormden zich subglaciale ruggen en valleien die nog steeds goed zichtbaar zijn in het landschap. Dat leverde geomorfologische structuren op die uniek zijn in het Europese-Aziatische Pleistocene landschap.

Het ijs nam grote hoeveelheden zwerfkeien mee uit Zweden en Finland, variërend van klein materiaal tot rotsblokken van wel 40 ton. Sommige van de grotere stenen zijn 5500 jaar geleden gebruikt door de mens om hunebedden van te bouwen, de oudste monumenten in Nederland.

Meer informatie vindt u op Geoparkdehondsrug.euGlobalgeopark.org en UNESCO.org.

Geopark De Hondsrug | Foto: Bydrome

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal zichtbaar. Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan.

Uitkomsten

De eerste geoparken zijn opgericht in Europa in 2000. Het Global Geoparks Network  bestaat uit 127 geoparken in 35 landen (stand 2017).

Sinds 2001 ondersteunt Unesco het internationale netwerk van geoparken. In 2015 startte Unesco een nieuw programma het International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP), waardoor alle geoparken zich nu ‘Unesco Global Geopark kunnen noemen.    

In Nederland is Geopark de Hondsrug sinds 2013 het eerste en enige Unesco global geopark van Nederland.

Meer berichten