Conferentie in Warschau over bescherming documentair erfgoed

Eenmaal in de vier jaar organiseert UNESCO een conferentie rond haar 'Memory of the World'-programma. Dit programma bevordert internationale samenwerking om documentair erfgoed toegankelijk te maken en wereldwijd te beschermen.
Thema van de conferentie van 2011 was ‘Cultuur – Geheugen – Identiteiten’. De conferentie nam een Declaratie aan, waarin de lidstaten opgeroepen worden om de inspanningen voor documentair erfgoed te versterken. Het stuk stelt dat documentair erfgoed niet onder doet voor andere typen erfgoed.

De conferentie vond plaats in het Koninklijk Paleis in Warschau.

De Nationale UNESCO Commissie organiseerde in Warschau een workshop over de werking van unesco's ‘Charter en Richtlijnen voor het Behoud van het Digitaal Erfgoed’ uit 2003. Aan de hand van voorbeelden uit Brazilië, Zuid-Afrika en Polen werd onderzocht hoe UNESCO landen heeft kunnen helpen met de opstelling en uitvoering van strategieën voor het behoud van digitaal erfgoed. Uit de gepresenteerde casus bleek dat zowel Charter als Richtlijnen een belangrijke rol hebben gespeeld in uiteenlopende delen van de wereld, soms als enig internationaal referentiepunt, soms in combinatie met aanbevelingen van andere internationale organisaties, zoals de Europese Commissie.

De Declaratie van Warschau doet een oproep aan UNESCO om het Charter voor het Behoud van het Digitaal Erfgoed verder te promoten. Assistent-Directeur-Generaal Kārkliņš stelde in zijn afsluitende toespraak voor, om tijdens de UNESCO Conferentie over permanente toegang tot digitaal documentair erfgoed van 2012, het idee voor een Addendum bij de Richtlijnen verder te bespreken.

Het voor de conferentie geschreven paper An addendum to the Charter and Guidelines on the preservation of the digital heritage is in 2013 gepubliceerd in het boek Culture - Memory - Identities: Memory of the World Program and diversified perception of the past, (ISBN:978-83-62421-85-5).

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten