Conferentie UNESCO keurt lidmaatschap Palestina goed

Op 31 oktober heeft de 36ste Algemene Conferentie van UNESCO de aanvraag van het lidmaatschap door Palestina goedgekeurd. Voor deze beslissing was een twee-derde meerderheid vereist.

(Foto: UNESCO)

Van de lidstaten stemden 107 landen voor het voorstel, 14 tegen en 52 onthielden zich van stemming. Palestina is daarmee het 195ste lid geworden van de organisatie.

De Algemene Conferentie bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en vindt elke twee jaar plaats. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers van geassocieerde lidstaten en waarnemers van niet-lidstaten, intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties aanwezig. Elke lidstaat heeft in de vergadering één stem.De Conferentie stelt de strategie, het programma en het budget voor de komende jaren vast. Bovendien benoemt ze de leden van de Uitvoerende Raad en iedere vier jaar de Directeur-Generaal.

De huidige Directeur-Generaal van UNESCO, Irina Bokova, gaf naar aanleiding van de toetreding een statement af.

UNESCO, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is opgericht in 1945. UNESCO gebruikt de werkterreinen onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie om de doelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren, namelijk: ontwikkeling van universele waarden en verbetering van de leefomstandigheden van alle mensen ter wereld.

Uitkomsten

Op dit moment zijn 195 landen lid van UNESCO. Daarnaast hebben 9 landen een geassocieerd lidmaatschap.

Meer berichten