Commissie viert 70-jarig bestaan UNESCO met debat over radicalisering

Op 1 juni vierde de Nationale UNESCO Commissie het 70-jarig bestaan van UNESCO met een debat in de Hogeschool Rotterdam. Onderwerp van discussie was de omgang met lastige onderwerpen in de klas. Wat te doen als een leerling radicaliseert? Waar ligt de kracht van docenten om te handelen? Hoe breng je een zinvol gesprek op gang met wederzijds respect? Het werd een inspirerende middag met een levendige discussie. Een kort verslag.

Agora

Filosoof Erno Eskens plaatste de discussie over wat radicalisering eigenlijk is eerst in een breder kader: het agora-model. Dit model gaat ervan uit dat er acht sferen of gebouwen zijn waarin je je als persoon kunt ‘bevinden’: privé huizen, private gebouwen, publieke gebouwen, politieke gebouwen, en scholen, tempels, kunstinstellingen en sportfaciliteiten.  

In het Agora-model staan de gebouwen waarin je 'wortelt', rond het marktplein, de agora.

Al die gebouwen staan als het ware rond een marktplein (agora) en het is de uitdaging van het onderwijs om leerlingen wegwijs te maken in andere gebouwen, en om hen te helpen het plein over te steken. Je moet ze ontwortelen in het gebouw van hun eerste voorkeur, om ze zo kennis te laten maken met andere sferen, of je moet er ten minste voor zorgen dat ze breder wortelen dan in dat ene gebouw. 

Identiteitsvorming

Sofyan Mbarki en Abdullah Özer deelden hun praktijkervaring en namen het publiek mee in een wereld van jongeren die zich niet helemaal thuis voelen in deze maatschappij. Die nog volop in de fase van identiteitsvorming zitten, en zoeken naar zuiverheid en helemaal geen zin hebben in de compromissen die ze in de wereld van de volwassenen zien ontstaan.  En die hun intrek nemen in één van de gebouwen aan het marktplein. 

Onderliggend probleem

Hun betoog was vooral: ga met ze in gesprek en luister naar wat ze echt te zeggen hebben. Ze wijzen ons, als maatschappij, op een onderliggend probleem, en dat moet aangepakt worden. Probeer ze te begrijpen, stel vragen, toon interesse. Begrijpen is niet hetzelfde als begrip hebben. Creëer als docent een sfeer in je klas waarin leerlingen zich vrij voelen om te delen- en waarin ze ook dingen delen die jij misschien niet wilt horen. 

Levensfase

De zaal mengde zich in de discussie met vooral veel voorbeelden: met herinneringen aan de eigen felheid in de Vietnam-kwestie, of over de Rote Armee Fraktion. Radicale ideeën zijn velen van ons in een bepaalde levensfase niet vreemd. Als mensen ouder worden, een gezin stichten, veranderen de ideeën weer. Een van de aanwezigen memoreerde een jongen die de Teletubbies iets duivels vond, dat te vuur en te zwaard bestreden moest worden. Totdat hij zelf een zoontje had dat er dol op was. 

Witte scholen

Een andere spreker vroeg aandacht voor radicalisering op witte scholen: ook daar bevinden zich veel jongeren in een kwetsbare fase die moeten worden uitgedaagd het plein te betreden. We moeten de ander erkennen en met elkaar in gesprek. Scholen worden veel te veel afgerekend op output, het proces van onderwijzen dreigt onder te sneeuwen. 

Erkenning

Het debat, en de nadrukkelijke oproep om de ander te leren kennen en te erkennen, toonde de actualiteit van de missie van UNESCO: creating peace in the minds of men. Laten we blijven zoeken naar wat ons bindt en van daaruit de wereld beschouwen. 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten