Bokova roept opnieuw op de vernietiging in Syrië te stoppen

Eind augustus vond in Parijs een besloten ‘high level’ bijeenkomst plaats over een actieplan voor Syrië. Doel was om verder verlies en vernietiging van Syrisch erfgoed te voorkomen, en daar waar mogelijk te werken aan het herstel van de schade.  Naast verschillende UNESCO experts namen onder meer Lakhdar Brahimi, Speciaal afgezant van de VN en de Unie van Arabische Staten voor Syrië, vertegenwoordigers van de belangrijkste UNESCO-adviesorganen, INTERPOL, World Customs Organization en de EU deel aan de bijeenkomst.

De Al-Omari Moskee in Daraa is ernstig beschadigd.

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, stelde dat de organisatie “haar expertise en netwerken zal inzetten om de Syrische mensen te helpen met de bescherming van hun uitzonderlijke erfgoed”. De bescherming van erfgoed is onlosmakelijk verbonden met de bescherming van samenlevingen: in erfgoed zijn de waarden en identiteiten van de mensen verankerd. Ze riep alle partijen betrokken bij het conflict op om voorzorgsmaatregelen te nemen om verdere vernietiging te voorkomen.

Sinds het begin van de crisis in Syrië is UNESCO nauw betrokken bij initiatieven om het erfgoed te beschermen. Het organiseerde verschillende trainingen voor erfgoedprofessionals uit Syrië en de regio, verspreidde informatie om de schade te onderzoeken, alarmeerde douanes over gestolen culturele objecten en werkte samen met kunsthandelaren om de internationale ban tegen illegale handel in geplunderde goederen kracht bij te zetten.

 Tijdens de expertbijeenkomst werden ervaringen en lessen uit andere recente conflictgebieden waaronder Mali, Libië en Irak uitgewisseld. 

Het regionale kantoor van UNESCO in Amman publiceerde recentelijk een film om aandacht te vragen voor de bescherming van het Syrische erfgoed.

 

Darul Aman Palace (Foto: CC / Bruce MacRae)

Diverse internationale verdragen dragen bij tot de bescherming van cultuur: De Haagse 1954 Conventie helpt cultureel erfgoed te beschermen in geval van een gewapend conflict. De Conventie uit 1970 draagt bij aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en stimuleert teruggave van ontvreemde culturele objecten.

Uitkomsten

Lees op unesco.org meer over de hulp van UNESCO aan Mali. U vindt hier ook de mogelijkheid om te doneren.

Meer berichten