Bokova: bescherm cultureel erfgoed Mali tijdens luchtaanvallen en grondinterventies

De Directeur-Generaal van UNESCO, Irina Bokova, doet een oproep aan alle militaire krachten in Mali: “Ik vraag alle gewapende krachten om alles in het werk te stellen om het cultureel erfgoed van het land, dat al ernstig is aangetast, te beschermen”.

Bokova beroept zich op de Haagse Conventie van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van gewapend conflict in een brief aan de Malinese en Franse autoriteiten om er bij hen op aan te dringen deze conventie te respecteren, en met name artikel 4, dat ‘het blootstellen van (cultureel) onroerend goed aan vernietiging of schade (...)’ verbiedt en oproept om ‘af te zien van iedere vijandelijke handeling, gericht tegen deze goederen’.

“Het cultureel erfgoed van Mali is een juweel waarvan de bescherming belangrijk is voor de gehele mensheid. Dit is ons gemeenschappelijk erfgoed, niets kan beschadigingen rechtvaardigen. Het vertegenwoordigt de identiteit en waarden van een volk. De vernietiging van Werelderfgoedsites in Mali in 2012, met name de grafmonumenten in Timboektoe, leidde tot een golf van verontwaardiging over de hele wereld, en hielp het bewustzijn voor de kritieke situatie waarin de Malinese bevolking zit te verhogen. De huidige militaire interventie moet mensen beschermen en het culturele erfgoed van Mali veiligstellen”, aldus de directeur-generaal.

Mali heeft vier sites op de Werelderfgoedlijst. Dit uitzonderlijke erfgoed toont de prestaties van het menselijk vernuft in deze regio en staat symbool voor de interculturele dialoog, en de tolerante en vreedzame beoefening van religie (zie de Interactieve Werelderfgoedkaart).

UNESCO heeft, anticiperend op een mogelijke militaire interventie, reeds de geografische kenmerken van culturele sites vastgelegd in het "Passeport pour le Patrimoine"  (Erfgoedpaspoort) en gedeeld met de militaire staf van Mali en Frankrijk, alsook via brochures met de soldaten, politie en hulpverleners ter plaatse.

De Directeur-Generaal heeft ook UNESCO's Noodfonds en het Werelderfgoedfonds gemobiliseerd om de cultuurgoederen van Mali te beschermen. “Ik dank in het bijzonder Noorwegen, Kroatië en Mauritius voor hun bijdragen aan de ontwikkeling van preventieve maatregelen en de opleiding van de strijdkrachten met betrekking tot preventie van illegale handel, in samenwerking met de inzet van buurlanden,” zei ze.