Alle UNESCO-publicaties beschikbaar via Open Access

UNESCO zal binnenkort al haar digitale publicaties onder een open licentie ter beschikking gaan stellen. Zij is de eerste VN-organisatie die deze stap zet. Het nieuwe beleid betekent dat iedereen in staat zal zijn om de publicaties en gegevens te downloaden, te vertalen, te bewerken, te verspreiden en opnieuw te delen, zonder ervoor te betalen. Tot dit Open Access-beleid is besloten door de Uitvoerende Raad van de organisatie, in april. 

(Foto:UNESCO.org)

Jānis Kārkliņš, Assistent-Directeur-Generaal Communicatie en Informatie, kondigde het nieuwe beleid aan tijdens de World Summit on the Information Society Forum in Genève. “Onderzoekers uit alle landen, maar vooral uit ontwikkelingslanden zullen profiteren van Open Access tot kennis. Ons nieuwe beleid zal ons in staat stellen om de zichtbaarheid, bereikbaarheid en snelle distributie van onze publicaties te vergroten.”

Vanaf juli 2013 zullen honderden publicaties beschikbaar komen voor gebruikers door een via internet toegankelijke digitale bibliotheek met een meertalige interface. Alle nieuwe publicaties zullen worden uitgebracht met een open licentie. UNESCO zal ook zoeken naar manieren om reeds gepubliceerde werken met terugwerkende kracht toe te voegen aan het systeem. 

Door het aannemen van dit nieuwe publicatiebeleid, voegt UNESCO daad bij het woord. Als pleitbezorger van Open Access zet de organisatie zich al veel langer in om informatie en kennis universeel toegankelijk te maken. De Open Access-beweging werd geboren in de wetenschappelijke gemeenschap om de stijgende kosten van wetenschappelijke literatuur, essentieel voor onderzoekers, in te dammen. Veel universiteiten, instellingen en overheden ondersteunen het inmiddels als een alternatief voor het traditionele model van kennisoverdracht door middel van dure wetenschappelijke tijdschriften.

Update: het Open Access Repository is inmiddels online.

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger. Maar geldt dat ook voor wetenschappelijke kennis? Hoe worden publicaties en data beschikbaar gesteld en voor wie zijn zij toegankelijk? En hoe kunnen we de duurzame toegang tot publicaties en data (op papier én digitaal) waarborgen? 

Uitkomsten

De Nationale UNESCO Commissie heeft meegeschreven aan de Open Access strategie die op de Algemene Conferentie in 2011 is aangenomen. Daarnaast neemt de Commissie actief deel aan conferenties over het onderwerp, of stelt experts in de gelegenheid daaraan deel te nemen.

Meer berichten