Aanvraag Nederlandse ‘For Women in Science’-beurzen tot 11 mei

Vrouwelijke wetenschappers kunnen tot 11 mei 2014 een Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven. De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode tot tien jaar na de promotie (vergelijkbaar met niveau Vidi). Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op de NIAS-campus waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen.

Frances de Man en Maria Barbosa, winnaressen van de Nederlandse L'Oréal-UNESCO for Women in Science-beurzen 2013.

Lees het verslag van beurswinnares Judith Rietjens over haar verblijf op de NIAS-campus. 

Programma
Het prestigieuze internationale programma ‘For Women in Science’ is een samenwerking tussen UNESCO en L’Oréal onder het motto ‘The world needs science, science needs women’. Het programma kent beurzen toe en geeft prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences. In de vijftien jaar dat het programma bestaat hebben meer dan 1300 vrouwen, afkomstig uit 106 landen, een beurs of onderscheiding gekregen. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen.

Van alle hoogleraren in Nederland is slechts 15,7% vrouw, terwijl het Europese streefcijfer 25% bedraagt. Nederland bungelt hiermee onderaan in Europa. Het ‘For Women in Science’-programma beoogt vrouwen vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal Nederlandse vrouwelijke hoogleraren.

Meer informatie over de aanvraag
Op de website www.forwomeninscience.nl is meer informatie over het programma van dit jaar te vinden. U kunt het aanvraagformulier en het reglement downloaden. De aanvraag moeten worden ingediend bij de Nationale UNESCO Commissie. De sluitingsdatum is 11 mei 2014; de officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden in het najaar.

Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Uitkomsten

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Drie winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

Meer berichten