5 vragen over immaterieel erfgoed en het ambacht van de molenaar

Het ambacht van de molenaar is door Unesco op de  Internationale Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed geplaatst. Vijf veel gestelde vragen over immaterieel erfgoed en de molenaar.

 

Wat, is de molenaar nu werelderfgoed?

Nee. Werelderfgoed zijn (kort gezegd) alleen gebouwen en natuurgebieden. Tastbare dingen. Het ambacht van de molenaar is immaterieel erfgoed, en staat op een lijst met ander bijzonder immaterieel erfgoed.

Wat is dat dan, immaterieel erfgoed?

Dat zijn ambachten, gebruiken en tradities waar mensen waarde aan hechten en die ze graag willen overdragen aan volgende generaties.

Waarom zouden we op zo’n lijst willen staan?

De internationale representatieve lijst van Unesco is een verzameling van mooie en bijzondere tradities en ambachten van over de hele wereld. Door de plaatsing van de molenaar maakt Nederland deel uit van die verzameling.

Wat is er bijzonder aan, nu ‘de molenaar’ op die lijst staat?

Het is de eerste Nederlandse voordracht voor de Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed. Nederland is sinds 2012 lidstaat van het Unesco-verdrag dat gaat over het levend houden (safeguarden) van immaterieel erfgoed.

Gaat Nederland nog meer voordragen?

Dat kan. Nederland heeft een inventaris van immaterieel erfgoed, samengesteld door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. De Minister van OCW kan uit die inventaris nog meer tradities voordragen.

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Nederland heeft in 2012 het Immaterieel Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) stelt een inventaris op van immaterieel erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Unesco Commissie adviseert over het verdrag in internationale context, en over de implementatie van het verdrag in Nederland.

Uitkomsten

Nederland heeft één immaterieel erfgoed op de Internationale Representatieve Lijst van Unesco staan, het ambacht van de molenaar, ingeschreven in 2017.

De Nederlandse Inventaris Immaterieel Erfgoed vindt u op de website www.immaterieelerfgoed.nl.

Meer berichten