250 miljoen kinderen leren onvoldoende basisvaardigheden aan

Wereldwijd gaan steeds meer kinderen naar school, maar de kwaliteit van het onderwijs is vaak onvoldoende. Veel kinderen leren hierdoor te weinig basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven. Miljarden aan onderwijsinvesteringen gaan zo verloren. Dat stelt UNESCO’s jaarlijkse Global Monitoring Report (GMR) dat vandaag is verschenen. “What’s the point in an education if children emerge after years in school without the skills they need?”, aldus Pauline Rose, directeur van het GMR.  

Education for All

In het GMR beoordeelt UNESCO de voortgang van de Millenniumdoelstelling Education for All (EfA). EfA is erop gericht dat in 2015 alle kinderen in de wereld ten minste primair onderwijs krijgen. Dit doel zal niet worden gehaald. Sinds 2000 is het aantal dat geen onderwijs krijgt weliswaar met ongeveer de helft afgenomen, maar nog steeds zijn er 57 miljoen kinderen die niet naar school gaan. Met name de situatie van kinderen in conflictgebieden en meisjes op het platteland in armere landen lijkt nauwelijks verbeterd. Ongeveer een kwart van de jonge bevolking in deze gebieden blijft door geen of gebrekkig onderwijs analfabeet.

UNESCO's Global Monitoring Report 2013/4

Weggegooid geld

Een belangrijke conclusie van het rapport is dat 10 procent van de onderwijsinvesteringen wereldwijd verloren gaat aan onderwijs van te laag niveau. 250 miljoen kinderen die op school zitten, leren onvoldoende basisvaardigheden aan. Dat komt overeen met een verlies van US$ 129 miljard. In veel armere landen blijkt de helft van de begroting voor het primaire onderwijs een zinloze uitgave.

De kracht van de leraar

Meer leraren die beter gekwalificeerd zijn is de enige oplossing, aldus het rapport. Investeren in goede lerarenopleidingen met een flinke capaciteit is daarom cruciaal. Ook is het van belang dat overheden ervoor zorgen dat het vak perspectief blijft bieden voor goede leraren. Alleen deze inzet kan garanderen dat kinderen werkelijk de basisvaardigheden aanleren. “Teachers have the future of this generation in their hands,” aldus Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO.“We need 5.2 million teachers to be recruited by 2015, and we need to work harder to support them in providing children with their right to a universal, free and quality education.

De toekomst na 2015

Het rapport kijkt ook vooruit naar de nieuwe Ontwikkelingsdoelen na 2015, de Sustainable Development Goals. Hierbij staan gelijke kansen op kwaliteitsonderwijs  door goede leraren voor alle kinderen centraal, vooral ook voor kinderen in achterstandsgebieden. Rose: “new goals after 2015 must make sure every child is not only in school, but learning what they need to learn.”

In ons land organiseert de Global Campaign for Education Nederland een bijeenkomst op 27 februari waar het rapport wordt gepresenteerd.

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten