11 oktober: nieuwe beurs geeft boost aan vrouwelijk talent

Op 11 oktober reiken de Nationale UNESCO Commissie, L’Oréal Nederland en het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) de eerste Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs uit aan Judith Rietjens. Dit gebeurt tijdens de talentendag ‘Pump your Career’ in de Amsterdamse Beurs van Berlage, georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Als kleine kinderen gevraagd wordt een professor te tekenen, zetten zowel jongens als meisjes een man op papier. Uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat zelfs volwassen wetenschappers dezelfde vooringenomenheid hebben, terwijl diversiteit binnen organisaties aantoonbaar productiviteitbevorderend is. Daarom krijgt op donderdag 11 oktober de carrière van een talentvolle onderzoekster een boost met de uitreiking van de eerste Nederlandse L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’-beurs.

Gezondheidswetenschapper Judith Rietjens (34, Erasmus Universiteit) krijgt de beurs vanwege haar excellente interdisciplinaire onderzoek naar het gebruik van palliatieve sedatie (een manier om onbehandelbaar lijden aan het levenseinde te verlichten). Ze werkt momenteel als universitair docent bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Rotterdam en aan de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Ghent University & Vrije Universiteit Brussel.

Met de beurs wil Rietjens een raamwerk opzetten dat verklaart waarom palliatieve sedatie in sommige landen meer wordt toegepast dan in andere. Daarvoor zal ze onderzoeksresultaten uit Nederland, België, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten vergelijken. Rietjens: “Ik word gedreven door de wens om bij te dragen aan het verbeteren van zorg voor patiënten in de laatste levensfase. Mijn onderzoek heeft tot doel om de zorg en besluitvorming voor deze patiënten meer evidence based en cultureel sensitief te maken.” Ze hoopt dat haar onderzoek richting zal geven aan beleid en verwacht dat de prijs ook behulpzaam kan zijn bij de aanvraag van bijvoorbeeld een prestigieuze VIDI-beurs.

De jaarlijkse beurs van 25.000 euro biedt vrouwen de gelegenheid om zich enkele maanden louter te wijden aan het schrijven van wetenschappelijke artikelen in de stimulerende omgeving van het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Wassenaar.
Met slechts 14,8 procent vrouwelijke hoogleraren is Nederland hekkensluiter in Europa. Dat de wetenschappelijke top zo’n mannenbastion blijft is hoogst opmerkelijk. Tegenwoordig heeft in het westen meer dan 40 procent van de vrouwelijke 25- tot 34-jarigen een universitair diploma tegenover maar 33 procent van de mannen. Nog steeds geldt evenwel: hoe hoger de academische positie, hoe lager het aantal vrouwen. Het Nederlandse ‘For Women in Science’-programma beoogt daarom vrouwelijke talenten vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en zo bij te dragen aan een toename van het aantal Nederlandse vrouwelijke hoogleraren.

Cosmeticaconcern L'Oréal en UNESCO hebben in 1998 het internationale L'Oréal-UNESCO 'For Women in Science'-programma gelanceerd. Sindsdien zijn meer dan 1.200 vrouwelijke wetenschappers in 83 landen onderscheiden. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. UNESCO stimuleert wereldwijd gelijke kansen en diversiteit, met name in de wetenschappen.

 

Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Uitkomsten

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Drie winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

Meer berichten