Archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was een Nederlandse handelsonderneming met een jarenlang monopolie op de handel tussen Europa en Azië.

Tijdens haar bestaan (1602-1795) groeide de VOC uit tot het grootste handelsbedrijf ter wereld dat niet alleen op maar ook tussen Aziatische landen voer. De archieven zijn een bron van onschatbare waarde voor de geschiedenis van etnografie, biologie, taalkunde, scheepsbouw, demografie en voor biografisch onderzoek.

De archieven van de VOC liggen verspreid over de hele wereld: er zijn archieven in Den Haag, Kaapstad, Jakarta, Colombo, Madras en Londen. Ze werpen licht op de economische geschiedenis van de Republiek der Nederlanden, maar zijn ook van onschatbare waarde voor de politieke, bestuurlijke en militaire geschiedschrijving van de Aziatische landen die zich in het VOC-octrooigebied bevonden. Voor sommige samenlevingen in Azië zijn ze zelfs de enige bron.

De archieven maken sinds 2003 deel uit van het Memory of the World-register.

Kijk hier voor meer informatie over dit erfgoed.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten