Amsterdams Notarieel Archief 1578-1915

Amsterdam heeft eeuwenlang zorgvuldig de archieven van notarissen bewaard, omdat de informatie in de akten cruciaal was voor een goed bestuur van de stad. Dit archief van 30.000 banden met testamenten, contracten en inventarissen bevat een rijkdom van historische informatie die nog nauwelijks ontsloten is.

Het Stadsarchief Amsterdam brengt daar verandering in door digitalisering in het vrijwilligersproject Alle Amsterdamse Akten.

Jaar van inschrijving: 2017

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten