Kokkelvisserij in het Waddengebied (Foto: CC / Rienk Nadema)

Biosfeerregio's en Geoparken

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma (MAB) van UNESCO ontwikkelt nieuwe wetenschappelijke kennis voor een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. Het interdisciplinaire onderzoeksprogramma wordt ondersteund door een netwerk van biosfeerreservaten – 631 reservaten in 119 landen (stand 2014) – die als proeftuin voor duurzame ontwikkeling dienen. De lokale bevolking is er nauw betrokken bij het zoeken naar de juiste balans tussen economie en ecologie.

Nieuws & achtergronden

Op 17 november heeft de Algemene Vergadering van UNESCO besloten om de 120 Geoparken in de wereld een UNESCO-status toe te kennen. De parken mogen zich vanaf 1 januari 2016 een UNESCO Global Geopark noemen.

Op een symposium in Japan is aan negen gebieden de status van Geopark toegekend. UNESCO ondersteunt het wereldwijde netwerk van geoparken dat onder meer als doel heeft om geologisch erfgoed van internationale betekenis, zeldzaamheid of schoonheid te beschermen.

24sep

Van 24 tot 26 september vindt het Springtij Forum 2015 plaats. Jaarlijks komen 400 beslissers uit het bedrijfsleven, wetenschappers, NGO’s, overheden, consumenten en burgers bij elkaar om samen de laatste inzichten en initiatieven op het gebied van klimaat, grondstoffen, landbouw, natuur en economie te delen.

Alterra, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving, heeft recent een quickscan uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van uitbreiding van het aantal geoparken in Nederland.

© UNESCO/Yamanashi Prefecture Minami-Alps, Peach blossoms and Houou Sanzan (Japan).

De Internationale Coördinerende Raad van UNESCO's Mens en Biosfeerprogramma (MAB) heeft dertien nieuwe gebieden toegevoegd aan het netwerk van biosfeerregio's. Wereldwijd zijn er nu 631 van deze sites in 119 landen.

On January the 30th, the Netherlands National Commission for UNESCO organised a workshop on UNESCO's Man and Biosphere Programme. Representatives of Dutch nature areas, NGOs, relevant institutions and ministries exchanged information with international experts on the merits of the programme. A Report.

Video

Uitleg over UNESCO's Mens- en biosfeerprogramma.

Twitter unesco biosphere

Partner organisaties

Waddenacademie