Kokkelvisserij in het Waddengebied (Foto: CC / Rienk Nadema)

Biosfeerregio's en Geoparken

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma (MAB) van UNESCO ontwikkelt nieuwe wetenschappelijke kennis voor een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. Het interdisciplinaire onderzoeksprogramma wordt ondersteund door een netwerk van biosfeerreservaten – 631 reservaten in 119 landen (stand 2014) – die als proeftuin voor duurzame ontwikkeling dienen. De lokale bevolking is er nauw betrokken bij het zoeken naar de juiste balans tussen economie en ecologie.

Nieuws & achtergronden

Alterra, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving, heeft recent een quickscan uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van uitbreiding van het aantal geoparken in Nederland.

© UNESCO/Yamanashi Prefecture Minami-Alps, Peach blossoms and Houou Sanzan (Japan).

De Internationale Coördinerende Raad van UNESCO's Mens en Biosfeerprogramma (MAB) heeft dertien nieuwe gebieden toegevoegd aan het netwerk van biosfeerregio's. Wereldwijd zijn er nu 631 van deze sites in 119 landen.

On January the 30th, the Netherlands National Commission for UNESCO organised a workshop on UNESCO's Man and Biosphere Programme. Representatives of Dutch nature areas, NGOs, relevant institutions and ministries exchanged information with international experts on the merits of the programme. A Report.

30jan
De Vänern-archipel in Zweden is een UNESCO Biosfeer-reservaat (Foto: CC/sebilden)

Op 30 januari organiseert de Nationale UNESCO Commissie een workshop over biosfeerreservaten, een van de boegbeeldprogramma's van UNESCO. In een biosfeerreservaat onderzoekt en stimuleert men innovatieve methoden om natuurbescherming te verzoenen met sociale en economische ontwikkeling.

Hunebed bij Anloo (Foto: CC/Henk-Jan van der Klis)

Eerder dit jaar heeft de Hondsrug in Drenthe, als eerste gebied in Nederland, de status van Geopark gekregen. De Nationale UNESCO Commissie werkt met de Hondsrug samen om een nationaal Geopark-forum op te zetten.

Geopark De Hondsrug (Foto: UNESCO/Andreas Schueller)

De Hondsrug heeft als eerste gebied in Nederland de status van Geopark gekregen. Een Geopark beschermt geologisch erfgoed van internationale betekenis en brengt de daarbij behorende cultuurhistorische geschiedenis onder de aandacht.

Video

Uitleg over UNESCO's Mens- en biosfeerprogramma.

Twitter unesco biosphere

Partner organisaties

Waddenacademie