Wetenschap

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. UNESCO stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Nieuws & achtergronden

Op 17 november heeft de Algemene Vergadering van UNESCO besloten om de 120 Geoparken in de wereld een UNESCO-status toe te kennen. De parken mogen zich vanaf 1 januari 2016 een UNESCO Global Geopark noemen.

Twee vrouwelijke topwetenschappers openden op 25 november de beurshandel in Amsterdam met de bekende gongslag. Doris van Halem en Femke Nijboer zijn de winnaars van de 2015-editie van de Nederlandse l'Oréal-UNESCO-beurzen.

Het percentage vrouwelijke hoogleraren en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in wetenschappelijke organisaties is nauwelijks gestegen ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit de nieuw verschenen Monitor Vrouwelijke Hoogleraren. Nederland staat in deze ranglijst op de 24ste plaats in Europa.

Op 10 november, de Werelddag van de Wetenschap, heeft UNESCO haar vijfjaarlijkse ‘Science Report’ gepubliceerd. Een van de opvallende conclusies is dat de meeste landen – ongeacht hun inkomensniveau – wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn gaan beschouwen als dé sleutel tot duurzame ontwikkeling en economische groei.

Prof. dr. Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, is begin oktober gekozen tot voorzitter van UNESCO’s internationale comité voor bio-ethiek (IBC)

Op een symposium in Japan is aan negen gebieden de status van Geopark toegekend. UNESCO ondersteunt het wereldwijde netwerk van geoparken dat onder meer als doel heeft om geologisch erfgoed van internationale betekenis, zeldzaamheid of schoonheid te beschermen.