UNESCO in Nederland

Iedere lidstaat van UNESCO heeft een eigen Nationale UNESCO Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie. De onderwerpen die de Commissie in haar werkprogramma opneemt hebben vaak  een extra belang voor Nederland. Zoals ‘water governance’, dat van groot belang is voor de Nederlandse watersector.

Elk land dat lid is van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) is verplicht een Nationale UNESCO Commissie in te stellen. Zo'n Commissie bestaat uit deskundigen op de vier werkterreinen van UNESCO: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. De Nationale UNESCO Commissie van Nederland is opgericht in 1947 en telt maximaal elf leden. Een bureau ondersteunt de Commissie.

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 UNESCO Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij Open Educational Resources, UNESCO in post-conflict en post-disaster situaties, water in mondiale veranderingsprocessen en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de Commissie zich structureel bezig met de UNESCO-cultuurconventies, leerstoelen en het scholennetwerk.

Nieuws & achtergronden

De 194e sessie van de UNESCO's Uitvoerende Raad is in volle gang. Gedurende twee weken evalueren de 58 lidstaten die zetelen in de Raad de lopende UNESCO-programma’s en bepalen ze de koers voor de toekomst.

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de Nationale UNESCO Commissie een publieksversie samengesteld van haar jaarverslag. Hierin leest u over het werk dat de Commissie in 2013 uitvoerde op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie.

Frits Brouwer en Esther van Duin

Eind maart zijn door de Nederlandse jongerenorganisaties twee nieuwe jongerenvertegenwoordigers UNESCO gekozen. De komende twee jaar gaan Frits Brouwer en Esther van Duin op zoek naar meningen en ideeën van jongeren. Deze bespreken zij met het ministerie van OCW, de Nationale UNESCO Commissie en UNESCO in Parijs.

Een van de '21st Century Skills' is ICT-geletterdheid. (Foto: CC / World Bank Photo Collection)

Jan van den Akker, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en lid van de Nationale UNESCO Commissie, schrijft over de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Wat moeten kinderen leren naast taal en rekenen? Burgerschapsvorming, beroepsvaardigheden of toch ‘21st century skills’?

On 23 January 2014, the Flemish and Dutch National Commissions for UNESCO met in Brussels. The main objective of this meeting was to strengthen the cooperation between both Commissions. Joint activities have been evaluated and a number of attractive and innovative new actions have been identified for joint projects.

7feb
Prof. dr. Corinne Hofman presenteert een opgraving in de Dominicaanse Republiek. Foto: Universiteit Leiden

Op vrijdag 7 februari viert de Universiteit Leiden haar 439e dies natalis. Prof.dr. Corinne Hofman spreekt ter gelegenheid hiervan de diesoratie uit. Hofman is onder meer hoogleraar archeologie van het Caraïbische gebied en lid van de Nationale UNESCO Commissie.

Twitter @unesco_nl