UNESCO in Nederland

Iedere lidstaat van UNESCO heeft een eigen Nationale UNESCO Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie. De onderwerpen die de Commissie in haar werkprogramma opneemt hebben vaak  een extra belang voor Nederland. Zoals ‘water governance’, dat van groot belang is voor de Nederlandse watersector.

Elk land dat lid is van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) is verplicht een Nationale UNESCO Commissie in te stellen. Zo'n Commissie bestaat uit deskundigen op de vier werkterreinen van UNESCO: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. De Nationale UNESCO Commissie van Nederland is opgericht in 1947 en telt maximaal elf leden. Een bureau ondersteunt de Commissie.

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 UNESCO Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij Open Educational Resources, UNESCO in post-conflict en post-disaster situaties, water in mondiale veranderingsprocessen en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de Commissie zich structureel bezig met de UNESCO-cultuurconventies, leerstoelen en het scholennetwerk.

Nieuws & achtergronden

Andrée van Es. (Foto: ANP/Inge van Mill)

OPINIE — Andrée van Es schrijft in haar column over een subtiele vorm van protest tegen het besluit om naar gas te boren op Terschelling.

Percy Ten Holt blaast de hoornschelp op Saba. (Foto: Francine van der Kooij)

In januari vonden op zowel Bonaire, Saba als St. Eustatius bijeenkomsten plaats om het lokale immaterieel erfgoedveld in kaart te brengen. Welke activiteiten vinden er op de eilanden plaats om immaterieel erfgoed te beschermen, welke knelpunten treden daarbij op en hoe kunnen betrokken partijen intensiever samenwerken en van elkaar leren?

De algemeen secretarissen van de Europese UNESCO Commissies bij de oprichtingsvergadering in Bonn. (Foto: Duitse UNESCO Commissie)

Op 4 en 5 februari is in de Duitse stad Bonn het Europees Netwerk van Nationale UNESCO Commissies opgericht. Het netwerk is bedoeld om de oorspronkelijke denktankfunctie van UNESCO te versterken.

OPINIE — Andrée van Es start met een column op unesco.nl: “Het onderwijssysteem heeft talloze opleidingen, fantastische leraren, rolmodellen en jonge mensen [...]. En toch lukt het nog steeds niet om leraren voor de klas toe te rusten met vaardigheden die zo cruciaal zijn in deze tijd. Dat is moeilijk te verteren.”

Op woensdag 14 januari organiseert UNESCO in Parijs een dag van reflectie en debat over vrijheid van meningsuiting. Aanleiding is natuurlijk de aanslag op Charlie-Hebdo. De cartoonist Plantu neemt deel aan de bijeenkomst. Onderwerp van gesprek is de vrijheid van journalisten en het versterken van de interculturele dialoog en het creeëren van begrip en respect voor elkaar.

In 2015 bestaat UNESCO 70 jaar. Met tal van activiteiten wereldwijd, zal aan het jubileum aandacht worden besteed. Ook in Nederland zullen we hierbij uitgebreid stilstaan.

Twitter @unesco_nl