UNESCO in Nederland

Iedere lidstaat van UNESCO heeft een eigen Nationale UNESCO Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie. De onderwerpen die de Commissie in haar werkprogramma opneemt hebben vaak  een extra belang voor Nederland. Zoals ‘water governance’, dat van groot belang is voor de Nederlandse watersector.

Elk land dat lid is van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) is verplicht een Nationale UNESCO Commissie in te stellen. Zo'n Commissie bestaat uit deskundigen op de vier werkterreinen van UNESCO: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. De Nationale UNESCO Commissie van Nederland is opgericht in 1947 en telt maximaal elf leden. Een bureau ondersteunt de Commissie.

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 UNESCO Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij Open Educational Resources, UNESCO in post-conflict en post-disaster situaties, water in mondiale veranderingsprocessen en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de Commissie zich structureel bezig met de UNESCO-cultuurconventies, leerstoelen en het scholennetwerk.

Nieuws & achtergronden

Het bureau van de Nationale UNESCO Commissie heeft een vacature: Programmacoördinator Cultuur & Erfgoed in Crisissituaties (voor 32-36 uur per week).

Refugees arriving at the Greek island of Kos. (Photo: Christopher Jahn/IFRC)

OPINIE — In haar column schrijft Andrée van Es over vluchtelingen. ‘We moeten niet de schijn laten ontstaan dat mensen binnenkort terugkeren, maar het draagvlak organiseren voor een veilig bestaan in Europa.’

(Foto: Flickr.com / CC / Guillaume Speurt)

Voor de periode 18 januari 2016 t/m 13 mei 2016 is de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij UNESCO op zoek naar een stagiair(e) die de PV kan versterken, onder meer tijdens de Uitvoerende Raad. Update: deze vacature is niet langer beschikbaar.

Security Council - UN Photo / JC McIlwaine

OPINIE — Andrée van Es schrijft in haar column over de onmacht van internationale instituties om de diepe verdeeldheid in de wereld aan te pakken.

De publieksversie van het jaarverslag van de Nationale UNESCO Commissie is verschenen. In het verslag leest u over het werk dat de Commissie in 2014 uitvoerde op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie.

Op 4 april is Mary Kachavos, student aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, verkozen tot VN-jongerenvertegenwoordiger naar UNESCO.

Video

Introductiefilm UNESCO (gericht op jongeren)

Twitter @unesco_nl