UNESCO in Nederland

Iedere lidstaat van UNESCO heeft een eigen Nationale UNESCO Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie. De onderwerpen die de Commissie in haar werkprogramma opneemt hebben vaak  een extra belang voor Nederland. Zoals ‘water governance’, dat van groot belang is voor de Nederlandse watersector.

Elk land dat lid is van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) is verplicht een Nationale UNESCO Commissie in te stellen. Zo'n Commissie bestaat uit deskundigen op de vier werkterreinen van UNESCO: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. De Nationale UNESCO Commissie van Nederland is opgericht in 1947 en telt maximaal elf leden. Een bureau ondersteunt de Commissie.

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 UNESCO Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij Open Educational Resources, UNESCO in post-conflict en post-disaster situaties, water in mondiale veranderingsprocessen en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de Commissie zich structureel bezig met de UNESCO-cultuurconventies, leerstoelen en het scholennetwerk.

Nieuws & achtergronden

In een brief heeft minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de Algemene Conferentie van UNESCO die van 3 tot 18 november in Parijs werd gehouden. “Bij de leden van UNESCO is een groeiend bewustzijn dat vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Cultuur en onderwijs zijn daarbij van cruciaal belang.”

Prof. dr. Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, is begin oktober gekozen tot voorzitter van UNESCO’s internationale comité voor bio-ethiek (IBC)

Vernietiging standbeeld door ISIS in Mosul.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten wat Nederland in internationale context onderneemt tegen de vernietiging van cultureel erfgoed in conflictregio’s.

De aanmeldtermijn voor deze vacture is verlopen. Solliciteren op deze functie is niet langer mogelijk.

Refugees arriving at the Greek island of Kos. (Photo: Christopher Jahn/IFRC)

OPINIE — In haar column schrijft Andrée van Es over vluchtelingen. ‘We moeten niet de schijn laten ontstaan dat mensen binnenkort terugkeren, maar het draagvlak organiseren voor een veilig bestaan in Europa.’

(Foto: Flickr.com / CC / Guillaume Speurt)

Voor de periode 18 januari 2016 t/m 13 mei 2016 is de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij UNESCO op zoek naar een stagiair(e) die de PV kan versterken, onder meer tijdens de Uitvoerende Raad. Update: deze vacature is niet langer beschikbaar.

Video

Introductiefilm UNESCO (gericht op jongeren)

Twitter @unesco_nl