UNESCO Nederland

Commissieleden

De Nationale UNESCO Commissie telt maximaal elf leden. Zij zetten vrijwillig hun deskundigheid in op één of meer van de vier werkterreinen van UNESCO: onderwijs, wetenschappen, cultuur, en communicatie. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt de leden. Naast de gewone Commissieleden zijn er diverse adviserende leden.

Andrée van Es (Foto: ANP / Inge van Mill)

Andrée van Es

Voorzitter

Voormalig wethouder Amsterdam, Directeur-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Oud-Tweede-Kamerlid. Adviseerde onder meer over de toekomst van het leraarschap, was lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en van de Raad van Toezicht van het Van Goghmuseum.

Corinne Hofman

Commissielid

Hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden; tevens decaan van de faculteit Archeologie. Doet bio-archeologisch, etnohistorisch en etnografisch onderzoek in het Caribische gebied met een focus op de Nederlandse gebiedsdelen (Saba, St. Eustatius, Curaçao). Haar projecten beogen bij te dragen aan de historische bewustwording en waardering van cultureel erfgoed in dit diverse gebied.

Katrien Termeer

Katrien Termeer

Commissielid

Voorzitter van de leerstoelgroep Bestuurskunde aan de Universiteit Wageningen. Doet onderzoek gericht op de governance van complexe vraagstukken op het terrein van water, klimaatadaptatie, landbouw en voedselvraagstukken. Is lid van diverse adviesraden en werkte eerder onder meer bij het ministerie van LNV en aan de universiteiten van Delft en Rotterdam.

Frits Brouwer

Adviserend lid

Jongerenvertegenwoordiger UNESCO. Gekozen afgevaardigde namens de NJR.

Volg Frits op Twitter

Esther van Duin

Adviserend lid

Jongerenvertegenwoordiger UNESCO. Gekozen afgevaardigde namens de NJR.

Volg Esther op Twitter.

Lionel Veer

Adviserend lid

Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij UNESCO.