UNESCO

UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie, bestrijdt armoede, bevordert duurzame ontwikkeling en stimuleert interculturele dialoog. Op deze manier bouwt ze aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor vrede.

Nieuws & achtergronden

In een brief heeft minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de Algemene Conferentie van UNESCO die van 3 tot 18 november in Parijs werd gehouden. “Bij de leden van UNESCO is een groeiend bewustzijn dat vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Cultuur en onderwijs zijn daarbij van cruciaal belang.”

Vlaggen halfstok in Den Haag, na de aanslagen in Parijs (Foto: Marieke Brugman)

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, heeft de aanslagen in Parijs van 13 november scherp veroordeeld. “Deze aanslagen raken ons allen. Ze zijn een aanval tegen de gehele mensheid.”

Op 10 november, de Werelddag van de Wetenschap, heeft UNESCO haar vijfjaarlijkse ‘Science Report’ gepubliceerd. Een van de opvallende conclusies is dat de meeste landen – ongeacht hun inkomensniveau – wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn gaan beschouwen als dé sleutel tot duurzame ontwikkeling en economische groei.

(© Phil Event)

Van 3 tot 18 november vindt de tweejaarlijkse Algemene Conferentie van UNESCO plaats. Andrée van Es, voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie, en diverse medewerkers van het bureau van de Commissie houden tijdens hun aanwezigheid een dagboek bij van hun impressies.

3
nov

Van 3 tot 18 november vindt de 38ste Algemene Conferentie van UNESCO plaats. Tijdens deze tweejaarlijkse vergadering van alle 195 lidstaten bepaalt UNESCO de koers voor de komende jaren en spreken de landen over kwesties als financiering en governance.

Prof. dr. Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, is begin oktober gekozen tot voorzitter van UNESCO’s internationale comité voor bio-ethiek (IBC)