UNESCO

UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie, bestrijdt armoede, bevordert duurzame ontwikkeling en stimuleert interculturele dialoog. Op deze manier bouwt ze aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor vrede.

Nieuws & achtergronden

De 194e sessie van de UNESCO's Uitvoerende Raad is in volle gang. Gedurende twee weken evalueren de 58 lidstaten die zetelen in de Raad de lopende UNESCO-programma’s en bepalen ze de koers voor de toekomst.

Eind maart heeft in Noorwegen een conferentie plaatsgevonden die in het teken stond van de steeds grotere rol die cultuur speelt bij duurzame ontwikkeling. De centrale vraag daarbij was hoe UNESCO haar eigen instrumenten, zoals de cultuurverdragen, kan versterken en efficiënter kan organiseren.

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de Nationale UNESCO Commissie een publieksversie samengesteld van haar jaarverslag. Hierin leest u over het werk dat de Commissie in 2013 uitvoerde op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie.

Frits Brouwer en Esther van Duin

Eind maart zijn door de Nederlandse jongerenorganisaties twee nieuwe jongerenvertegenwoordigers UNESCO gekozen. De komende twee jaar gaan Frits Brouwer en Esther van Duin op zoek naar meningen en ideeën van jongeren. Deze bespreken zij met het ministerie van OCW, de Nationale UNESCO Commissie en UNESCO in Parijs.

(Foto: unesco.org)

Are you an artist or creator? An NGO or a non-profit private or public body, whose activities contribute to the promotion of culture and artistic creation? If your project is compliant with the criteria of the International Fund for the Promotion of Culture (IFPC), you can submit your project application and be considered in order to benefit from the financial support of the Fund.

Een van de '21st Century Skills' is ICT-geletterdheid. (Foto: CC / World Bank Photo Collection)

Jan van den Akker, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en lid van de Nationale UNESCO Commissie, schrijft over de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Wat moeten kinderen leren naast taal en rekenen? Burgerschapsvorming, beroepsvaardigheden of toch ‘21st century skills’?