UNESCO-scholennetwerk

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van UNESCO. UNESCO-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het UNESCO-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De UNESCO-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 9000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

Nieuws & achtergronden

Maar liefst 6 nieuwe oriëntatiescholen draaien vanaf 1 september mee in het UNESCO-scholennetwerk. Daarmee komt het aantal Nederlandse scholen in het netwerk uit op 32.

UNESCO-Scholendag 2014. (Foto: Sicco van Grieken)

Welke vaardigheden moeten jongeren leren om goed te kunnen functioneren in de snel veranderende maatschappij? Hoe kan de leraar dit proces begeleiden? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de UNESCO-Scholendag 2014 bij Hogeschool Inholland Den Haag: een verslag.

9apr

Op woensdag 9 april vindt de jaarlijkse UNESCO-Scholendag plaats. Coördinatoren, docenten en andere betrokkenen van scholen uit het netwerk, maar ook belangstellenden in het UNESCO-schoolprofiel zijn van harte uitgenodigd. Basisscholen, middelbare scholen, ROC’s én hogescholen kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen en horen over interessante projecten en initiatieven die ook zij kunnen inzetten in de klas.

9apr

Tijdens de UNESCO-scholendag op Hogeschool Inholland Den Haag zal het educatieve spel ‘Vrijheid zonder Grenzen’ worden gelanceerd. De online game is gericht op leerlingen uit het basisonderwijs en het VMBO.

Jaarlijks organiseert het land Oman de ‘Muscat Youth Summit’. Het doel van dit evenement is om jongeren vanuit de hele wereld werkelijk inspraak te geven bij de ontwikkeling van maatschappelijke activiteiten. UNESCO en het Omaanse ministerie van Onderwijs steunen de top.

Juliana Dah en Edwin Brussen

Als eerste MBO-school in het UNESCO-scholennetwerk werkte ROC De Leijgraaf mee aan een collegiale visitatie. Een kort verslag van een inspirerende dag.

Twitter @UNESCO_NL/unesco-scholen-NL