UNESCO-scholennetwerk

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van UNESCO. UNESCO-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het UNESCO-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De UNESCO-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 9000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

Nieuws & achtergronden

Delegatieoverleg tijdens een eerdere MUNESCO

Het UNESCO Platform Vlaanderen, de Vlaamse UNESCO Commissie en UC Leuven-Limburg organiseren de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor UNESCO-scholen van woensdag 18 tot vrijdag 20 november.

Samen aan de slag om concrete activiteiten te verzinnen voor op school, om ervaringen uit te wisselen en elkaar tips te kunnen geven. Dat was de uitdrukkelijke wens van de scholen voor de UNESCO-scholendag 2015 die op 5 oktober plaatsvond.

5
okt

Op onze scholen zijn we dagelijks bezig de welbekende UNESCO thema’s (Vrede & mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzame ontwikkeling) handen en voeten te geven.

9
jul
Foto: UNESCO/Emilien Urbano

Bassist en producer Marcus Miller, binnenkort te zien tijdens North Sea Jazz, brengt op donderdag 9 juli een bezoek aan het Rotterdamse Slavernijmonument. Dit werd afgelopen maandag bekend gemaakt

Op 1 juni organiseerde de Nationale UNESCO Commissie een debat over de omgang met lastige onderwerpen in de klas. Wat te doen als een leerling radicaliseert? Waar ligt de kracht van docenten om te handelen. Hoe breng je een zinvol gesprek op gang met wederzijds respect? Een kort verslag.

Les op een UNESCO-school (Foto: Arenda Oomen)

Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen voor nu en in de toekomst nodig? De Rijksoverheid wil hierover een dialoog aangaan met leerlingen, leraren, ouders, scholen en andere belangstellenden. Dit moet leiden tot een vernieuwd curriculum. Aan deze discussie over de toekomst van het onderwijs nemen de UNESCO-scholen graag deel.

Video

Introductie op UNESCO

Twitter @UNESCO_NL/unesco-scholen-NL