Onderwijs voor iedereen

Tot op het hoogste niveau is men het er over eens: er zou voor iedereen toegang tot onderwijs moeten zijn. Voor jongens, meisjes, mensen met een handicap, kinderen, volwassenen... iedereen.

Education for all was daarom ook een van de Millenniumdoelstellingen, vastgesteld door de Verenigde Naties. Momenteel spreekt men binnen de VN, en dus ook binnen UNESCO, over de volgende stap: de Millenniumdoelen lopen immers tot 2015.  Wat zijn de aandachtspunten voor deze nieuwe agenda? De Nationale UNESCO Commissie volgt de ontwikkelingen op de voet en probeert waar mogelijk de Nederlandse expertise voor het voetlicht te brengen.

Hoe kijken jongeren aan tegen de Millenniumdoelstelling Education for All? Is die nog haalbaar voor 2015, en wat zien zij om zich heen gebeuren?

De redactie van het UNESCO Global Monitoring Report vroeg een aantal jongeren uit de hele wereld om een jongerenversie van het rapport te maken. Een rapport dat reflecteert op de thema's en bevindingen die het GMR in 2012 presenteert. Alles in het rapport is door jongeren opgesteld: de interviews, teksten, cartoons en fotografie. Het geeft een concreet beeld van de situatie op dit moment: goede voorbeelden van initiatieven, maar ook schrijnende verhalen. De jongeren hebben geprobeerd om concreet te maken welke acties er ondernomen worden. Zo noemen zij alle zes Millenniumdoelstellingen en plaatsen daar een praktijkvoorbeeld bij dat laat zien wat er in een specifiek land gebeurt om die doelstelling te halen.

Uitkomsten

UNESCO brengt ieder jaar het Global Monitoring Report (GMR) uit, met daarin de meest recente cijfers over Education for All.

Nieuws & achtergronden

Om de brede discussie over de kwaliteit van onderwijs te voeden heeft de Nationale UNESCO Commissie samen met het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) de publicatie ‘Addressing the Quality Challenge, Reflections on the post-2015 UNESCO education agenda’ uitgegeven.

De UNESCO-council tijdens Teimun 2014 (Foto: Teimun)

Van 21 tot en met 27 juli 2014 organiseert The European International Model United Nations (TEIMUN) in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie een studentensimulatie van UNESCO.

Education for all, een van de Millenniumdoelstellingen, zal niet zijn bereikt in 2015. VN-breed denkt men na over een nieuwe ontwikkelingsagenda tot 2030. Wat kan UNESCO in die periode daadwerkelijk doen. De Britse Nationale UNESCO Commissie maakte een inventarisatie.

Medio maart verscheen het rapport ‘Education under Attack 2014’, een wereldwijde inventarisatie van aanvallen op en agressie tegen scholen, leerlingen, studenten en docenten in conflictgebieden. In dertig landen stelden de onderzoekers een structureel patroon vast van gericht geweld tegen het onderwijs. In veertig andere landen kwamen incidentele gevallen voor.

Een van de '21st Century Skills' is ICT-geletterdheid. (Foto: CC / World Bank Photo Collection)

Jan van den Akker, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en lid van de Nationale UNESCO Commissie, schrijft over de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Wat moeten kinderen leren naast taal en rekenen? Burgerschapsvorming, beroepsvaardigheden of toch ‘21st century skills’?

UNESCO's Global Monitoring Report 2013/4 (Foto: UNESCO)

Wereldwijd gaan steeds meer kinderen naar school, maar de kwaliteit van het onderwijs is vaak onvoldoende. Veel kinderen leren hierdoor te weinig basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven. Dat stelt UNESCO’s jaarlijkse Global Monitoring Report dat vandaag is verschenen.

Twitter @UNESCO_NL/education-for-all