Onderwijs voor iedereen

Tot op het hoogste niveau is men het er over eens: er zou voor iedereen toegang tot onderwijs moeten zijn. Voor jongens, meisjes, mensen met een handicap, kinderen, volwassenen... iedereen.

Education for all was daarom ook een van de Millenniumdoelstellingen, vastgesteld door de Verenigde Naties. Momenteel spreekt men binnen de VN, en dus ook binnen UNESCO, over de volgende stap: de Millenniumdoelen lopen immers tot 2015.  Wat zijn de aandachtspunten voor deze nieuwe agenda? De Nationale UNESCO Commissie volgt de ontwikkelingen op de voet en probeert waar mogelijk de Nederlandse expertise voor het voetlicht te brengen.

Alle kinderen naar school, daar gaat het om bij Education for all. De wereld heeft daar ook hard aan gewerkt sinds het begin van deze eeuw. En ze gaan, in groten getale. Maar wat leren ze daar eigenlijk, op al die scholen? Steeds meer wordt duidelijk dat niet alleen over het naar school gaan moet worden nagedacht, maar ook over de inhoud en de kwaliteit van wat leerlingen moeten leren.

Uitkomsten

UNESCO brengt ieder jaar het Global Monitoring Report (GMR) uit, met daarin de meest recente cijfers over Education for All.

Nieuws & achtergronden

Foto: Corine Vis

Corine Vis, onderzoeker voor UNESCO/SLO, schrijft over haar ervaringen in Afrika waar ze resultaten toetst van haar eerdere onderzoek. Dat richtte zich op de vraag hoe internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en curriculumontwikkeling geoptimaliseerd kan worden. Het project blijkt niet soepel te lopen.

Van 19 tot 22 mei vond in Korea het World Education Forum plaats. Tijdens deze bijeenkomst evalueerde de internationale gemeenschap de Millenniumdoelstellingen. Daarnaast besprak men de Post-2015 agenda, waarin nieuwe doelstellingen worden geformuleerd.

Slechts een op de drie landen in de wereld heeft alle onderwijsdoelen gehaald waaraan de internationale gemeenschap zich in 2000 committeerde. Wereldwijd gaan meer dan honderdtwintig miljoen kinderen en adolescenten nog steeds niet naar school. De ongelijkheid in toegang tot onderwijs is zelfs toegenomen. Dat stelt het vandaag verschenen UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2015 (GMR) ‘Achievements and Challenges 2000-2015’.

Alle kinderen naar school, daar gaat het om bij Education for all. De wereld heeft daar ook hard aan gewerkt sinds het begin van deze eeuw. En ze gaan, in groten getale.

Om de brede discussie over de kwaliteit van onderwijs te voeden heeft de Nationale UNESCO Commissie samen met het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) de publicatie ‘Addressing the Quality Challenge, Reflections on the post-2015 UNESCO education agenda’ uitgegeven.

De UNESCO-council tijdens Teimun 2014 (Foto: Teimun)

Van 21 tot en met 27 juli 2014 organiseert The European International Model United Nations (TEIMUN) in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie een studentensimulatie van UNESCO.

Video

Twitter @UNESCO_NL/education-for-all