Onderwijs voor iedereen

Tot op het hoogste niveau is men het er over eens: er zou voor iedereen toegang tot onderwijs moeten zijn. Voor jongens, meisjes, mensen met een handicap, kinderen, volwassenen... iedereen.

Education for all was daarom ook een van de Millenniumdoelstellingen, vastgesteld door de Verenigde Naties. Momenteel spreekt men binnen de VN, en dus ook binnen UNESCO, over de volgende stap: de Millenniumdoelen lopen immers tot 2015.  Wat zijn de aandachtspunten voor deze nieuwe agenda? De Nationale UNESCO Commissie volgt de ontwikkelingen op de voet en probeert waar mogelijk de Nederlandse expertise voor het voetlicht te brengen.

Alle kinderen naar school, daar gaat het om bij Education for all. De wereld heeft daar ook hard aan gewerkt sinds het begin van deze eeuw. En ze gaan, in groten getale. Maar wat leren ze daar eigenlijk, op al die scholen? Steeds meer wordt duidelijk dat niet alleen over het naar school gaan moet worden nagedacht, maar ook over de inhoud en de kwaliteit van wat leerlingen moeten leren.

Uitkomsten

UNESCO brengt ieder jaar het Global Monitoring Report (GMR) uit, met daarin de meest recente cijfers over Education for All.

Nieuws & achtergronden

Slechts een op de drie landen in de wereld heeft alle onderwijsdoelen gehaald waaraan de internationale gemeenschap zich in 2000 committeerde. Wereldwijd gaan meer dan honderdtwintig miljoen kinderen en adolescenten nog steeds niet naar school. De ongelijkheid in toegang tot onderwijs is zelfs toegenomen. Dat stelt het vandaag verschenen UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2015 (GMR) ‘Achievements and Challenges 2000-2015’.

Alle kinderen naar school, daar gaat het om bij Education for all. De wereld heeft daar ook hard aan gewerkt sinds het begin van deze eeuw. En ze gaan, in groten getale.

Om de brede discussie over de kwaliteit van onderwijs te voeden heeft de Nationale UNESCO Commissie samen met het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) de publicatie ‘Addressing the Quality Challenge, Reflections on the post-2015 UNESCO education agenda’ uitgegeven.

De UNESCO-council tijdens Teimun 2014 (Foto: Teimun)

Van 21 tot en met 27 juli 2014 organiseert The European International Model United Nations (TEIMUN) in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie een studentensimulatie van UNESCO.

Education for all, een van de Millenniumdoelstellingen, zal niet zijn bereikt in 2015. VN-breed denkt men na over een nieuwe ontwikkelingsagenda tot 2030. Wat kan UNESCO in die periode daadwerkelijk doen. De Britse Nationale UNESCO Commissie maakte een inventarisatie.

Medio maart verscheen het rapport ‘Education under Attack 2014’, een wereldwijde inventarisatie van aanvallen op en agressie tegen scholen, leerlingen, studenten en docenten in conflictgebieden. In dertig landen stelden de onderzoekers een structureel patroon vast van gericht geweld tegen het onderwijs. In veertig andere landen kwamen incidentele gevallen voor.

Video

Twitter @UNESCO_NL/education-for-all