Education for All

Education for All is één van de millenniumdoelen: uiterlijk in 2015 moeten kinderen in de hele wereld toegang hebben tot basisonderwijs. UNESCO is door de VN benoemd tot coördinator van dit millenniumdoel.

Hoe kijken jongeren aan tegen de Millenniumdoelstelling Education for All? Is die nog haalbaar voor 2015, en wat zien zij om zich heen gebeuren?

De redactie van het UNESCO Global Monitoring Report vroeg een aantal jongeren uit de hele wereld om een jongerenversie van het rapport te maken. Een rapport dat reflecteert op de thema's en bevindingen die het GMR in 2012 presenteert. Alles in het rapport is door jongeren opgesteld: de interviews, teksten, cartoons en fotografie. Het geeft een concreet beeld van de situatie op dit moment: goede voorbeelden van initiatieven, maar ook schrijnende verhalen. De jongeren hebben geprobeerd om concreet te maken welke acties er ondernomen worden. Zo noemen zij alle zes Millenniumdoelstellingen en plaatsen daar een praktijkvoorbeeld bij dat laat zien wat er in een specifiek land gebeurt om die doelstelling te halen.

Uitkomsten

UNESCO brengt ieder jaar het Global Monitoring Report (GMR) uit, met daarin de meest recente cijfers over Education for All.

Nieuws & achtergronden

Medio maart verscheen het rapport ‘Education under Attack 2014’, een wereldwijde inventarisatie van aanvallen op en agressie tegen scholen, leerlingen, studenten en docenten in conflictgebieden. In dertig landen stelden de onderzoekers een structureel patroon vast van gericht geweld tegen het onderwijs. In veertig andere landen kwamen incidentele gevallen voor.

Een van de '21st Century Skills' is ICT-geletterdheid. (Foto: CC / World Bank Photo Collection)

Jan van den Akker, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en lid van de Nationale UNESCO Commissie, schrijft over de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Wat moeten kinderen leren naast taal en rekenen? Burgerschapsvorming, beroepsvaardigheden of toch ‘21st century skills’?

UNESCO's Global Monitoring Report 2013/4 (Foto: UNESCO)

Wereldwijd gaan steeds meer kinderen naar school, maar de kwaliteit van het onderwijs is vaak onvoldoende. Veel kinderen leren hierdoor te weinig basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven. Dat stelt UNESCO’s jaarlijkse Global Monitoring Report dat vandaag is verschenen.

Tussen de 15 en 20% van de Europese bevolking heeft moeite met lezen en schrijven. Dat blijkt uit het op 22 januari gepresenteerde rapport 'ACT NOW' waarin de mate van geletterdheid in Europa is onderzocht.

UNICEF en UNESCO organiseren een wereldwijde on-line consultatie over onderwijs. Zij willen graag weten hoe het staat met het bereiken van de millenniumdoelstellingen en wat er na 2015 moet gebeuren op het gebied van onderwijs.

Recent is het Global Monitoring Report 2012 gepresenteerd dat beschrijft hoe ver de wereld is met het bereiken van de Millenniumdoelstelling Education for All (EfA) in 2015.

Twitter @UNESCO_NL/education-for-all