Onderwijs

‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ staat in de missie van UNESCO. Dus waar kan zij nu beter beginnen dan in het onderwijs? UNESCO coördineert het VN-thema Education for all, kent een netwerk van UNESCO-scholen en vraagt aandacht voor laaggeletterdheid, duurzaamheid en intercultureel leren.

Nieuws & achtergronden

Education for all, een van de Millenniumdoelstellingen, zal niet zijn bereikt in 2015. VN-breed denkt men na over een nieuwe ontwikkelingsagenda tot 2030. Wat kan UNESCO in die periode daadwerkelijk doen. De Britse Nationale UNESCO Commissie maakte een inventarisatie.

(Foto: CC / Berkeley Unified School District)

In het wetenschappelijke tijdschrift ‘Science’ van 9 mei pleit UNESCO-leerstoelhouder Arjen Wals voor nieuwe vormen van onderwijs die natuurwetenschappelijke vakken en milieu- en duurzaamheidseducatie verbinden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘citizen science’. Werken aan duurzaamheid kan op die manier veel handelingsgerichter worden en meer betekenis krijgen.

UNESCO-Scholendag 2014. (Foto: Sicco van Grieken)

Welke vaardigheden moeten jongeren leren om goed te kunnen functioneren in de snel veranderende maatschappij? Hoe kan de leraar dit proces begeleiden? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de UNESCO-Scholendag 2014 bij Hogeschool Inholland Den Haag: een verslag.

9apr

Op woensdag 9 april vindt de jaarlijkse UNESCO-Scholendag plaats. Coördinatoren, docenten en andere betrokkenen van scholen uit het netwerk, maar ook belangstellenden in het UNESCO-schoolprofiel zijn van harte uitgenodigd. Basisscholen, middelbare scholen, ROC’s én hogescholen kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen en horen over interessante projecten en initiatieven die ook zij kunnen inzetten in de klas.

9apr

Tijdens de UNESCO-scholendag op Hogeschool Inholland Den Haag zal het educatieve spel ‘Vrijheid zonder Grenzen’ worden gelanceerd. De online game is gericht op leerlingen uit het basisonderwijs en het VMBO.

Medio maart verscheen het rapport ‘Education under Attack 2014’, een wereldwijde inventarisatie van aanvallen op en agressie tegen scholen, leerlingen, studenten en docenten in conflictgebieden. In dertig landen stelden de onderzoekers een structureel patroon vast van gericht geweld tegen het onderwijs. In veertig andere landen kwamen incidentele gevallen voor.