Onderwijs

‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ staat in de missie van UNESCO. Dus waar kan zij nu beter beginnen dan in het onderwijs? UNESCO coördineert het VN-thema Education for all, kent een netwerk van UNESCO-scholen en vraagt aandacht voor laaggeletterdheid, duurzaamheid en intercultureel leren.

Nieuws & achtergronden

Delegatieoverleg tijdens een eerdere MUNESCO

Het UNESCO Platform Vlaanderen, de Vlaamse UNESCO Commissie en UC Leuven-Limburg organiseren de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor UNESCO-scholen van woensdag 18 tot vrijdag 20 november.

Samen aan de slag om concrete activiteiten te verzinnen voor op school, om ervaringen uit te wisselen en elkaar tips te kunnen geven. Dat was de uitdrukkelijke wens van de scholen voor de UNESCO-scholendag 2015 die op 5 oktober plaatsvond.

5
okt

Op onze scholen zijn we dagelijks bezig de welbekende UNESCO thema’s (Vrede & mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzame ontwikkeling) handen en voeten te geven.

9
jul
Foto: UNESCO/Emilien Urbano

Bassist en producer Marcus Miller, binnenkort te zien tijdens North Sea Jazz, brengt op donderdag 9 juli een bezoek aan het Rotterdamse Slavernijmonument. Dit werd afgelopen maandag bekend gemaakt

Op 1 juni organiseerde de Nationale UNESCO Commissie een debat over de omgang met lastige onderwerpen in de klas. Wat te doen als een leerling radicaliseert? Waar ligt de kracht van docenten om te handelen. Hoe breng je een zinvol gesprek op gang met wederzijds respect? Een kort verslag.

Foto: Corine Vis

Corine Vis, onderzoeker voor UNESCO/SLO, schrijft over haar ervaringen in Afrika waar ze resultaten toetst van haar eerdere onderzoek. Dat richtte zich op de vraag hoe internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en curriculumontwikkeling geoptimaliseerd kan worden. Het project blijkt niet soepel te lopen.