Onderwijs

‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ staat in de missie van UNESCO. Dus waar kan zij nu beter beginnen dan in het onderwijs? UNESCO coördineert het VN-thema Education for all, kent een netwerk van UNESCO-scholen en vraagt aandacht voor laaggeletterdheid, duurzaamheid en intercultureel leren.

Nieuws & achtergronden

Tijdens de tweede UNESCO-scholenlezing op 16 april schetste Jan Pronk de ontwikkeling van het begrip Wereldburgerschap vanaf de oprichting van de VN in 1946. Een kort verslag.

Slechts een op de drie landen in de wereld heeft alle onderwijsdoelen gehaald waaraan de internationale gemeenschap zich in 2000 committeerde. Wereldwijd gaan meer dan honderdtwintig miljoen kinderen en adolescenten nog steeds niet naar school. De ongelijkheid in toegang tot onderwijs is zelfs toegenomen. Dat stelt het vandaag verschenen UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2015 (GMR) ‘Achievements and Challenges 2000-2015’.

OPINIE — UNESCO Commissielid Anke van Kampen schrijft over een postercampagne in Costa Rica. “Misschien levert onderzoek naar de oorzakelijke relatie tussen ‘meer cultuur’ en ‘minder geweld’ nog extra argumenten op voor goed en meer kunstonderwijs.”

16apr

Op 16 april aanstaande verzorgt Jan Pronk de tweede lezing in de reeks voor UNESCO-scholen. Iedere lezing behandelt een van de vier UNESCO-thema's.

Alle kinderen naar school, daar gaat het om bij Education for all. De wereld heeft daar ook hard aan gewerkt sinds het begin van deze eeuw. En ze gaan, in groten getale.

Wat moet een leerling die in 2032 de arbeidsmarkt betreedt allemaal kennen en kunnen? En waarin verschilt dat van de huidige situatie? Nederlandse UNESCO-scholen brainstormden eind januari over deze vragen.