Nieuws & achtergronden

Filter op:

Destructie in Syrië. (Foto: CC/Rami Alhames)

In krachtige bewoordingen hebben Ban-Ki Moon, Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, en Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, de destructie van Syrisch erfgoed veroordeeld. Er is bewijs dat het erfgoed in het land doelwit is van moedwillige vernietiging.

Een van de '21st Century Skills' is ICT-geletterdheid. (Foto: CC / World Bank Photo Collection)

Jan van den Akker, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en lid van de Nationale UNESCO Commissie, schrijft over de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Wat moeten kinderen leren naast taal en rekenen? Burgerschapsvorming, beroepsvaardigheden of toch ‘21st century skills’?

Winnaressen van de l'Oréal-UNESCO Awards 2014

Op 3 maart heeft een internationale jury de prijswinnaars bekendgemaakt van de L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science Awards’ 2014. De prijzen worden elk jaar toegekend aan vijf uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappelijke onderzoekers werkzaam in de life sciences. De laureaten – van ieder continent een – krijgen een bedrag van US$100.000,-.

Onderwijsinstellingen moeten leermaterialen en cursussen online delen, vindt UNESCO-hoogleraar Open Educational Resources Fred Mulder. Ook als dat betekent dat er minder internationale studenten naar Nederland komen.

Frances de Man en Maria Barbosa, winnaressen van de Nederlandse L'Oréal-UNESCO for Women in Science-beurzen 2013

Vrouwelijke wetenschappers kunnen vanaf 7 maart 2014 een Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven. De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Onderzoek naar Torah-rollen, Frankfurt, juli 1945. NARA/Public Domain

The Netherlands National Commission for UNESCO announces a call for photos for an open air photo exhibition on heritage protection in times of conflict. The exhibition will be shown at the Lange Vijverberg in the city centre of The Hague, as part of the 60th anniversary of the UNESCO 1954 Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

Japan heeft recent honderden brieven van Kamikazepiloten voorgedragen voor het ‘Memory of the World’-Register van UNESCO. Of UNESCO de brieven opneemt zal pas in het voorjaar van 2015 bekend worden.

Voor de periode 19 mei t/m 31 oktober 2014 is de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij UNESCO op zoek naar een stagiair (m/v) die de PV kan versterken, o.a. tijdens de Uitvoerende Raad. Deze stage is een unieke gelegenheid voor studenten om ervaring op te doen in een multilaterale context in het buitenland.

Jaarlijks organiseert het land Oman de ‘Muscat Youth Summit’. Het doel van dit evenement is om jongeren vanuit de hele wereld werkelijk inspraak te geven bij de ontwikkeling van maatschappelijke activiteiten. UNESCO en het Omaanse ministerie van Onderwijs steunen de top.