Nieuws & achtergronden

Filter op:

Medio maart verscheen het rapport ‘Education under Attack 2014’, een wereldwijde inventarisatie van aanvallen op en agressie tegen scholen, leerlingen, studenten en docenten in conflictgebieden. In dertig landen stelden de onderzoekers een structureel patroon vast van gericht geweld tegen het onderwijs. In veertig andere landen kwamen incidentele gevallen voor.

Destructie in Syrië. (Foto: CC/Rami Alhames)

In krachtige bewoordingen hebben Ban-Ki Moon, Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, en Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, de destructie van Syrisch erfgoed veroordeeld. Er is bewijs dat het erfgoed in het land doelwit is van moedwillige vernietiging.

Een van de '21st Century Skills' is ICT-geletterdheid. (Foto: CC / World Bank Photo Collection)

Jan van den Akker, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en lid van de Nationale UNESCO Commissie, schrijft over de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Wat moeten kinderen leren naast taal en rekenen? Burgerschapsvorming, beroepsvaardigheden of toch ‘21st century skills’?

Winnaressen van de l'Oréal-UNESCO Awards 2014

Op 3 maart heeft een internationale jury de prijswinnaars bekendgemaakt van de L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science Awards’ 2014. De prijzen worden elk jaar toegekend aan vijf uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappelijke onderzoekers werkzaam in de life sciences. De laureaten – van ieder continent een – krijgen een bedrag van US$100.000,-.

Onderwijsinstellingen moeten leermaterialen en cursussen online delen, vindt UNESCO-hoogleraar Open Educational Resources Fred Mulder. Ook als dat betekent dat er minder internationale studenten naar Nederland komen.

Onderzoek naar Torah-rollen, Frankfurt, juli 1945. NARA/Public Domain

The Netherlands National Commission for UNESCO announces a call for photos for an open air photo exhibition on heritage protection in times of conflict. The exhibition will be shown at the Lange Vijverberg in the city centre of The Hague, as part of the 60th anniversary of the UNESCO 1954 Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

Japan heeft recent honderden brieven van Kamikazepiloten voorgedragen voor het ‘Memory of the World’-Register van UNESCO. Of UNESCO de brieven opneemt zal pas in het voorjaar van 2015 bekend worden.

Voor de periode 19 mei t/m 31 oktober 2014 is de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij UNESCO op zoek naar een stagiair (m/v) die de PV kan versterken, o.a. tijdens de Uitvoerende Raad. Deze stage is een unieke gelegenheid voor studenten om ervaring op te doen in een multilaterale context in het buitenland.

Jaarlijks organiseert het land Oman de ‘Muscat Youth Summit’. Het doel van dit evenement is om jongeren vanuit de hele wereld werkelijk inspraak te geven bij de ontwikkeling van maatschappelijke activiteiten. UNESCO en het Omaanse ministerie van Onderwijs steunen de top.