19
maa

Internationale grondwaterconsultatie Europa en Noord-Amerika

Den Haag, The Hague Institute for Global Justice

Grondwater levert bijna de helft van het drinkwater wereldwijd, maar grondwaterbronnen worden vaak niet op een duurzame manier beheerd. Om dit waterprobleem te helpen oplossen komen van 19 tot 21 maart ruim 50 experts en beleidsmakers uit Europa en Noord-Amerika naar Den Haag voor de vijfde bijeenkomst van het Groundwater Governance Project. Deze serie van mondiale regionale consultaties moet leiden tot een wereldwijd actieplan voor duurzaam grondwaterbeheer, gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap. De Nationale UNESCO Commissie is medeorganisator van de bijeenkomst.

Men spreekt wel van een ‘stille revolutie’: de verdrievoudiging van de onttrekking van grondwater in de afgelopen vijftig jaar. Beslissingen over grondwatergebruik zijn vaak gebaseerd op gebrekkige informatie, waardoor meer water uit de grond wordt gepompt dan door natuurlijke processen kan worden aangevuld. Daardoor kunnen grondwatereservoirs – ook wel aquifers genoemd – uitdrogen. Soms raken bronnen vervuild. Een ander groot probleem is de grensoverschrijdendheid van grondwaterbronnen. Volgens UNESCO zijn er wereldwijd 273 aquifers die door twee of meer landen worden gedeeld. Zonder internationale afspraken is goed beheer van deze bronnen onmogelijk. 

Verduurzaming van het grondwatergebruik is noodzakelijk, omdat de toekomstige drinkwater- en voedselvoorziening van miljoenen mensen gevaar loopt. Honderden miljoenen boeren zijn afhankelijk van grondwater om hun akkers te irrigeren. Op initiatief van UNESCO, de Wereldvoedselorganisatie (FAO) en de International Association of Hydrogeologists (IAH) is om die reden een traject uitgezet dat de wereldwijde governance van grondwater moet verbeteren.  

Irrigatie van rijstplanten met grondwater.

De driedaagse bijeenkomst in Den Haag is de laatste in een serie van vijf consultaties. Grondwaterexperts, beleidsmakers en wetenschappers zullen over de problemen, uitdagingen en prioriteiten discussiëren die specifiek zijn voor de Europese en Amerikaanse regio. Het multidisciplinaire karakter van grondwaterbeheer zal daarbij worden benadrukt. Op de laatste dag van de bijeenkomst zal een Ronde Tafel met de private sector worden georganiseerd. Bij elkaar leveren de uitkomsten van de vijf consultaties een wereldwijde global groundwater governance diagnostic op. Deze analyse moet leiden tot een concreet actieplan voor duurzaam grondwaterbeheer.

De Global Environmental Facility (GEF) van de Wereldbank financiert het project. Vanuit Nederland zijn behalve de Nationale UNESCO Commissie, het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) en het Nationale comité IHP-HWRP bij de organisatie betrokken. De consultatie zal plaatsvinden in het The Hague Institute for Global Justice. Het voorlopige programma kunt u hier vinden.

De consultatie vindt plaats voorafgaand aan Wereld Water Dag op 22 maart. Dit jaar is Nederland het gastland voor de internationale viering. Het jaar 2013 staat in het teken van internationale samenwerking op het gebied van water. 

(Foto: CC / Sergiu Bacioiu)

UNESCO stelt zich ten doel duurzame oplossingen te realiseren voor watergerelateerde problemen die veroorzaakt worden door klimaatverandering. De Commissie draagt hieraan bij door met een reeks activiteiten de visie op watervraagstukken te verbreden van vooral techn(olog)isch en natuurwetenschappelijk naar sociaalwetenschappelijk en maatschappelijk perspectief.

Meer berichten