Darul Aman Palace (Foto: CC / Bruce MacRae)

Conflict, crisis en illegale handel in culturele objecten

Diverse internationale verdragen dragen bij tot de bescherming van cultuur: De Haagse 1954 Conventie helpt cultureel erfgoed te beschermen in geval van een gewapend conflict. De Conventie uit 1970 draagt bij aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en stimuleert teruggave van ontvreemde culturele objecten.

Uitkomsten

Tijdens de post-conflict expertmeeting in december is een aanbeveling geformuleerd die binnen UNESCO zal worden verspreid en een leidraad biedt voor concrete vervolgstappen voor het ontwikkelen van beleid in post-conflictsituaties. 

——————————————

Lees op unesco.org meer over de hulp van UNESCO aan Mali. U vindt hier ook de mogelijkheid om te doneren.

Nieuws & achtergronden

In een brief heeft minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de Algemene Conferentie van UNESCO die van 3 tot 18 november in Parijs werd gehouden. “Bij de leden van UNESCO is een groeiend bewustzijn dat vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Cultuur en onderwijs zijn daarbij van cruciaal belang.”

Vernietiging standbeeld door ISIS in Mosul.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten wat Nederland in internationale context onderneemt tegen de vernietiging van cultureel erfgoed in conflictregio’s.

Palmyra (foto: Koosje Spitz)

OPINIE — In haar column schrijft Andrée van Es over erfgoed. ‘In deze tijden van oorlogsvoering in het Midden-Oosten worden we ruw gewekt [...], hoe meer erfgoed gewaardeerd wordt wereldwijd, hoe aantrekkelijker het wordt als oorlogsdoel.’

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, heeft de recente vernietiging van de triomfboog in Palmyra door extremisten van IS scherp veroordeeld. “Deze nieuwe verwoesting laat zien hoe doodsbang de extremisten zijn voor de geschiedenis en voor cultuur. Kennis daarvan zou hun rechtvaardiging voor deze misdaden ondermijnen en deze acties ontmaskeren als uitingen van pure haat en onwetendheid.”

2
nov
Mission to Nepal by the Disaster Relief Task Force, technical committee of ICOM (Photo: Corine Wegener, President of the DRTF)

Gewapende conflicten zijn grote bedreigingen voor het cultureel erfgoed, zoals blijkt uit de vernielingen in Syrië, Irak en Mali. Maar ook natuurrampen verwoesten musea, kunst en erfgoed. ICOM Nederland organiseert in samenwerking met de Museumvereniging een symposium over erfgoedbescherming.

From May 23 - June 24, 2016 a new edition of the international training ‘First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis’ will be held in Washington DC, USA. The four-week course imparts practical skills and knowledge for taking simple measures to secure and stabilize endangered cultural heritage during complex emergency situations.

Video

Final exercise of the First Aid Course to Heritage in Times of Crisis that was organised in the Netherlands in 2015.

Twitter heritage danger