Darul Aman Palace (Foto: CC / Bruce MacRae)

Conflict, crisis en illegale handel in culturele objecten

Diverse internationale verdragen dragen bij tot de bescherming van cultuur: De Haagse 1954 Conventie helpt cultureel erfgoed te beschermen in geval van een gewapend conflict. De Conventie uit 1970 draagt bij aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en stimuleert teruggave van ontvreemde culturele objecten.

UNESCO heeft een missie van experts naar Timboektoe gestuurd om de schade aan het culturele erfgoed te beoordelen. De conclusie van het team: ‘vijftien van Timboektoe's mausolea zijn vernietigd en duizenden oude handschriften zijn verbrand’.

Uitkomsten

Tijdens de post-conflict expertmeeting in december is een aanbeveling geformuleerd die binnen UNESCO zal worden verspreid en een leidraad biedt voor concrete vervolgstappen voor het ontwikkelen van beleid in post-conflictsituaties. 

——————————————

Lees op unesco.org meer over de hulp van UNESCO aan Mali. U vindt hier ook de mogelijkheid om te doneren.

Nieuws & achtergronden

12mei
MINUSMA/Marco Dormino

In 2014 bestaat het Haags Verdrag 60 jaar. Dit UNESCO-verdrag beschermt cultureel erfgoed tijdens oorlog en militaire bezetting. Ter gelegenheid hiervan organiseert de Nationale UNESCO Commissie een fototentoonstelling in Den Haag. De expositie laat de vernietiging van erfgoed zien, maar ook reddingsacties, reconstructie en wederopbouw.

Medio maart verscheen het rapport ‘Education under Attack 2014’, een wereldwijde inventarisatie van aanvallen op en agressie tegen scholen, leerlingen, studenten en docenten in conflictgebieden. In dertig landen stelden de onderzoekers een structureel patroon vast van gericht geweld tegen het onderwijs. In veertig andere landen kwamen incidentele gevallen voor.

Destructie in Syrië. (Foto: CC/Rami Alhames)

In krachtige bewoordingen hebben Ban-Ki Moon, Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, en Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, de destructie van Syrisch erfgoed veroordeeld. Er is bewijs dat het erfgoed in het land doelwit is van moedwillige vernietiging.

Onderzoek naar Torah-rollen, Frankfurt, juli 1945. NARA/Public Domain

The Netherlands National Commission for UNESCO announces a call for photos for an open air photo exhibition on heritage protection in times of conflict. The exhibition will be shown at the Lange Vijverberg in the city centre of The Hague, as part of the 60th anniversary of the UNESCO 1954 Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

‘The Monuments Men’, die op 13 februari in première ging, vertelt het waargebeurde verhaal van moedige Amerikaanse mannen en vrouwen die tijdens WOII duizenden kunstwerken wisten te lokaliseren en in veiligheid te brengen.

De International Council of Museums (ICOM) heeft recent een ‘Emergency Red List of Syrian Cultural Objects at Risk’ gepresenteerd: een belangrijk instrument in de strijd tegen illegale handel in Syrisch cultureel erfgoed.

Twitter conflict unesco