Darul Aman Palace (Foto: CC / Bruce MacRae)

Conflict, crisis en illegale handel in culturele objecten

Diverse internationale verdragen dragen bij tot de bescherming van cultuur: De Haagse 1954 Conventie helpt cultureel erfgoed te beschermen in geval van een gewapend conflict. De Conventie uit 1970 draagt bij aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en stimuleert teruggave van ontvreemde culturele objecten.

UNESCO heeft een missie van experts naar Timboektoe gestuurd om de schade aan het culturele erfgoed te beoordelen. De conclusie van het team: ‘vijftien van Timboektoe's mausolea zijn vernietigd en duizenden oude handschriften zijn verbrand’.

Uitkomsten

Tijdens de post-conflict expertmeeting in december is een aanbeveling geformuleerd die binnen UNESCO zal worden verspreid en een leidraad biedt voor concrete vervolgstappen voor het ontwikkelen van beleid in post-conflictsituaties. 

——————————————

Lees op unesco.org meer over de hulp van UNESCO aan Mali. U vindt hier ook de mogelijkheid om te doneren.

Nieuws & achtergronden

(photo: ICCROM)

The organisation of the announced training course ‘First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis’ has been made official. The organising parties signed a Memorandum of Understanding. The four-week course will be held in Amsterdam next spring.

Training for cultural heritage professionals in regions of natural disasters and/or armed conflicts (Photo: ICCROM)

From 30 March till 24 April 2015 the four week course ‘First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis’ is being held in The Netherlands. The Netherlands National Commission for UNESCO together with ICCROM and The Smithsonian Institution organize the course to equip participants with necessary skills and knowledge to help protect en preserve cultural heritage in emergency situations. Application closes September 22nd, 2014.

Opening fototentoonstelling Culture under Attack (Foto: Renske Versteegen)

Op 12 mei is op feestelijke wijze de viering ’60 jaar Haags Verdrag’ ingeluid. Hoogtepunt van de viering is de tentoonstelling ‘Culture under Attack’, die tot en met 15 juni aan de Lange Vijverberg in Den Haag is te zien. Daarnaast vonden in het Vredespaleis een jongerendebat en een internationale rondetafelbijeenkomst over het thema erfgoedbescherming in conflictsituaties plaats.

Voorafgaand aan de opening van de fototentoonstelling ‘Culture under Attack’ vonden een jongerendebat en een rondetafelbijeenkomst plaats over de toekomst van het Haags Verdrag. Line Kuppens, jongerenvertegenwoordiger in Vlaanderen, schreef een uitgebreid verslag.

Jongeren in debat over het Haags Verdrag (Foto: Renske Versteegen)

Voorafgaand aan de opening van de fototentoonstelling ‘Culture under Attack’ langs de Lange Vijverberg in Den Haag, vond in de bibliotheek van het Vredespaleis een jongerendebat plaats over de toekomst van het Haags Verdrag, dat in 2014 60 jaar bestaat. Het verdrag heeft als doel erfgoed te beschermen ten tijde van gewapende conflicten. Ilona Rozenboom, UNESCO-jongerenvertegenwoordiger, schreef het verslag.

12mei
MINUSMA/Marco Dormino

In 2014 bestaat het Haags Verdrag 60 jaar. Dit UNESCO-verdrag beschermt cultureel erfgoed tijdens oorlog en militaire bezetting. Ter gelegenheid hiervan organiseert de Nationale UNESCO Commissie een fototentoonstelling in Den Haag. De expositie laat de vernietiging van erfgoed zien, maar ook reddingsacties, reconstructie en wederopbouw.

Twitter conflict unesco