Borobudur

Cultuur

Cultuur is het bekendste onderdeel uit het mandaat van UNESCO. De conventies over werelderfgoed, immaterieel erfgoed en gewapend conflict en illegale handel zijn bekend en invloedrijk. UNESCO zet zich in voor het beschermen van cultuur en ze bevordert culturele diversiteit. Dat doet de organisatie door middel van de conventies, maar bijvoorbeeld ook door haar optreden tijdens conflicten en rampen.

Nieuws & achtergronden

Koloniewoning van de Maatschappij van Weldadigheid (Foto: RCE / Jan van Galen)

Om een erfgoed te nomineren voor de UNESCO Werelderfgoedlijst dient een land te beschikken over een Voorlopige lijst. In 2011 stelde Nederland deze voor het laatst vast. De lijst is door de regering nu voorzien van een tijdschema waarop de nominaties zullen worden voorgedragen bij UNESCO.

Van Nellefabriek (foto: RCE / Nanette de Jong) en Bauhaus (foto: CC / Rashunda Tramble)

Onder de naam ‘Simultaan Modernisme 2016 / Simultanität der Moderne’ is een cultuurhistorische samenwerking van start gegaan tussen de Van Nellefabriek in Rotterdam en Bauhaus in Dessau (Duitsland).

Boris van der Ham

Boris van der Ham is benoemd tot voorzitter van de Stichting Werelderfgoed.nl. In de stichting werken de tien werelderfgoederen in het Koninkrijk der Nederlanden samen aan beheer en behoud, kennisontwikkeling en promotie van het werelderfgoed.

Corinne Hofman, hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden en lid van de Nationale UNESCO Commissie is gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. ‘Haar werk is origineel en vernieuwend en heeft een grote maatschappelijke relevantie.’

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) gaat deelnemen aan het nieuwe European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO). Het netwerk, dat gelieerd zal zijn aan UNESCO, voorziet in de vestiging van observatoria in een aantal Europese landen die ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie in kaart brengen.

Working together in First Aid Course on Heritage in Times of Crisis. (Photo: Ihor Poshyvailo)

OPINIE — Andrée van Es schrijft in haar column over de cursisten van de ‘First Aid Course on Cultural Heritage’. “Deelnemers vertelden dat het lastig is om met mensen uit zulke verschillende culturen samen te werken in een crisissituatie. Lastig, maar daardoor juist zo goed om het te leren”.