Borobudur

Cultuur

Cultuur is het bekendste onderdeel uit het mandaat van UNESCO. De conventies over werelderfgoed, immaterieel erfgoed en gewapend conflict en illegale handel zijn bekend en invloedrijk. UNESCO zet zich in voor het beschermen van cultuur en ze bevordert culturele diversiteit. Dat doet de organisatie door middel van de conventies, maar bijvoorbeeld ook door haar optreden tijdens conflicten en rampen.

Nieuws & achtergronden

PostNL heeft nieuwe postzegels uitgegeven waarop de Nederlandse Werelderfgoederen zijn afgebeeld. Het postbedrijf brengt de zegels uit in samenwerking met de Stichting Werelderfgoed.nl en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Training for cultural heritage professionals in regions of natural disasters and/or armed conflicts (Photo: ICCROM)

From 30 March till 24 April 2015 the four week course ‘First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis’ is being held in The Netherlands. The Netherlands National Commission for UNESCO together with ICCROM and The Smithsonian Institution organize the course to equip participants with necessary skills and knowledge to help protect en preserve cultural heritage in emergency situations.

Calakmul (Foto: CC / La case photo de Got)

Tijdens de jaarlijkse vergadering van het Werelderfgoedcomité van UNESCO zijn 26 erfgoedlocaties toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. Vier sites die al eerder op de lijst stonden zijn uitgebreid.

The World Heritage Committee of UNESCO decided to grant the Van Nellefabriek (Van Nelle Factory) in Rotterdam the World Heritage Status. It is a global recognition of the outstanding universal value of the former coffee, tea and tobacco factory, built in a modernist style in the 1920’s.

De Waddenzee bij Denemarken (Foto: CC/Olsch)

Het Werelderfgoedcomité van UNESCO heeft ook het Deense deel van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst bijgeschreven. De gehele Waddenzee is nu Werelderfgoed.

De Van Nellefabriek in Rotterdam is door het Werelderfgoedcomité van UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Het is een wereldwijde erkenning van de unieke en universele waarde van de voormalige koffie-, thee- en tabakfabriek in modernistische stijl.