Borobudur

Cultuur

Cultuur is het bekendste onderdeel uit het mandaat van UNESCO. De conventies over werelderfgoed, immaterieel erfgoed en gewapend conflict en illegale handel zijn bekend en invloedrijk. UNESCO zet zich in voor het beschermen van cultuur en ze bevordert culturele diversiteit. Dat doet de organisatie door middel van de conventies, maar bijvoorbeeld ook door haar optreden tijdens conflicten en rampen.

Nieuws & achtergronden

De valkenjacht in Abu Dhabi (Foto: Visit Abu Dhabi)

OPINIE: Het recent uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur, ‘Immaterieel cultureel erfgoed is van ons allemaal’, focust te weinig op hoe Nederland een positieve bijdrage kan leveren aan de internationale dialoog over immaterieel erfgoed, vindt Andrea Imhof.

12mei
MINUSMA/Marco Dormino

In 2014 bestaat het Haags Verdrag 60 jaar. Dit UNESCO-verdrag beschermt cultureel erfgoed tijdens oorlog en militaire bezetting. Ter gelegenheid hiervan organiseert de Nationale UNESCO Commissie een fototentoonstelling in Den Haag. De expositie laat de vernietiging van erfgoed zien, maar ook reddingsacties, reconstructie en wederopbouw.

Eind maart heeft in Noorwegen een conferentie plaatsgevonden die in het teken stond van de steeds grotere rol die cultuur speelt bij duurzame ontwikkeling. De centrale vraag daarbij was hoe UNESCO haar eigen instrumenten, zoals de cultuurverdragen, kan versterken en efficiënter kan organiseren.

(Foto: unesco.org)

Are you an artist or creator? An NGO or a non-profit private or public body, whose activities contribute to the promotion of culture and artistic creation? If your project is compliant with the criteria of the International Fund for the Promotion of Culture (IFPC), you can submit your project application and be considered in order to benefit from the financial support of the Fund.

Medio maart verscheen het rapport ‘Education under Attack 2014’, een wereldwijde inventarisatie van aanvallen op en agressie tegen scholen, leerlingen, studenten en docenten in conflictgebieden. In dertig landen stelden de onderzoekers een structureel patroon vast van gericht geweld tegen het onderwijs. In veertig andere landen kwamen incidentele gevallen voor.

Destructie in Syrië. (Foto: CC/Rami Alhames)

In krachtige bewoordingen hebben Ban-Ki Moon, Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, en Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, de destructie van Syrisch erfgoed veroordeeld. Er is bewijs dat het erfgoed in het land doelwit is van moedwillige vernietiging.