Borobudur

Cultuur

Cultuur is het bekendste onderdeel uit het mandaat van UNESCO. De conventies over werelderfgoed, immaterieel erfgoed en gewapend conflict en illegale handel zijn bekend en invloedrijk. UNESCO zet zich in voor het beschermen van cultuur en ze bevordert culturele diversiteit. Dat doet de organisatie door middel van de conventies, maar bijvoorbeeld ook door haar optreden tijdens conflicten en rampen.

Nieuws & achtergronden

In Irak is recent veel cultureel erfgoed moedwillig vernietigd of ernstig beschadigd. ‘World Heritage Review’, UNESCO's magazine over werelderfgoed, toont in een speciale editie de schoonheid van het erfgoed in het door geweld verscheurde land.

Met een oproep aan de internationale gemeenschap om de dreiging van geweldadig extremisme tegen te gaan is de jaarlijkse bijeenkomst van UNESCO's Werelderfgoedcomité geopend.

(Foto: Koosje Spitz)

In the light of the deliberate destruction and looting of cultural heritage by IS in the Middle East, the conference ‘Heritage Heist’ was organised to discuss these disturbing events. In the context of this conference two students were invited to the Third Meeting of States Parties to the 1970 Convention that took place in Paris simultaneously. The students wrote a report about their experiences.

13jun

Op zaterdag 13 en zondag 14 juni vindt de vierde editie van het landelijke Werelderfgoedweekend plaats. De werelderfgoedsites in Nederland organiseren dan tal van activiteiten rondom het thema van dit jaar: ‘Werelderfgoed door het oog van de lens’. Ontdek en beleef op locatie wat deze gebieden en gebouwen zo uniek in de wereld maakt!

Palmyra in Syrië. (Foto: CC/Alper Çuğun)

OPINIE — Andrée van Es schrijft in haar column over de verbinding die erfgoed biedt met het verleden. Dat de waarde van ‘stenen’ vooral zit in het erkennen van de geschiedenis van gemeenschappen, met alle lastige kanten die daarbij horen.

Koloniewoning van de Maatschappij van Weldadigheid (Foto: RCE / Jan van Galen)

Om een erfgoed te nomineren voor de UNESCO Werelderfgoedlijst dient een land te beschikken over een Voorlopige lijst. In 2011 stelde Nederland deze voor het laatst vast. De lijst is door de regering nu voorzien van een tijdschema waarop de nominaties zullen worden voorgedragen bij UNESCO.