Borobudur

Cultuur

Cultuur is het bekendste onderdeel uit het mandaat van UNESCO. De conventies over werelderfgoed, immaterieel erfgoed en gewapend conflict en illegale handel zijn bekend en invloedrijk. UNESCO zet zich in voor het beschermen van cultuur en ze bevordert culturele diversiteit. Dat doet de organisatie door middel van de conventies, maar bijvoorbeeld ook door haar optreden tijdens conflicten en rampen.

Nieuws & achtergronden

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft besloten het molenaarsambacht te nomineren voor UNESCO's Internationale Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed. Zij neemt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur over.

Het nieuwste nummer van de ‘World Heritage Review’, het UNESCO-tijdschrift over Werelderfgoed, staat volledig in het teken van klimaatverandering. Veel erfgoedsites liggen in zones die getroffen (gaan) worden door de gevolgen van de veranderingen in het klimaat, zoals zwaardere tropische stormen en overstromingen.

In een brief heeft minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de Algemene Conferentie van UNESCO die van 3 tot 18 november in Parijs werd gehouden. “Bij de leden van UNESCO is een groeiend bewustzijn dat vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Cultuur en onderwijs zijn daarbij van cruciaal belang.”

Vernietiging standbeeld door ISIS in Mosul.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten wat Nederland in internationale context onderneemt tegen de vernietiging van cultureel erfgoed in conflictregio’s.

Palmyra (foto: Koosje Spitz)

OPINIE — In haar column schrijft Andrée van Es over erfgoed. ‘In deze tijden van oorlogsvoering in het Midden-Oosten worden we ruw gewekt [...], hoe meer erfgoed gewaardeerd wordt wereldwijd, hoe aantrekkelijker het wordt als oorlogsdoel.’

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, heeft de recente vernietiging van de triomfboog in Palmyra door extremisten van IS scherp veroordeeld. “Deze nieuwe verwoesting laat zien hoe doodsbang de extremisten zijn voor de geschiedenis en voor cultuur. Kennis daarvan zou hun rechtvaardiging voor deze misdaden ondermijnen en deze acties ontmaskeren als uitingen van pure haat en onwetendheid.”