Open Access

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger. Maar geldt dat ook voor wetenschappelijke kennis? Hoe worden publicaties en data beschikbaar gesteld en voor wie zijn zij toegankelijk? En hoe kunnen we de duurzame toegang tot publicaties en data (op papier én digitaal) waarborgen? 

Uitkomsten

De Nationale UNESCO Commissie heeft meegeschreven aan de Open Access strategie die op de Algemene Conferentie in 2011 is aangenomen. Daarnaast neemt de Commissie actief deel aan conferenties over het onderwerp, of stelt experts in de gelegenheid daaraan deel te nemen.

Nieuws & achtergronden

Op 20 en 21 november 2013 vond in Berlijn de UNESCO Regionale Consultatie over Open Access plaats, mede georganiseerd door de Nationale UNESCO Commissie. Bij dit artikel vindt u het verslag en de aanbevelingen van deze bijeenkomst.

5dec

On the fifth and sixth of December the Netherlands National Commission for UNESCO and several partners organise an expert meeting in The Hague on UNESCO's Digital Roadmap project. The goal is to find solutions for problems that hinder long term access and trustworthy preservation of digital information.

20nov
Open Access (CC/Nationale UNESCO Commissie)

Op 20 en 21 november organiseren UNESCO en de Nederlandse en Duitse UNESCO Commissies de conferentie ‘Open Access to Scientific Information and Research – Concept and Policies’ in Berlijn.

Binnenkort zal UNESCO al haar digitale publicaties gratis ter beschikking gaan stellen. Als pleitbezorger van Open Access zet de organisatie zich al veel langer in om informatie en kennis universeel toegankelijk te maken.

Eind februari vond op het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs de ‘WSIS+10 review meeting’ plaats. Een vervolgbijeenkomst op de grote VN-top over de informatiemaatschappij die in 2005 werd georganiseerd.

25feb

Bij UNESCO in Parijs vindt de driedaagse ‘WSIS+10 review meeting’ plaats, tien jaar na de VN-topconferentie over communicatie en informatie. Hoe staat het op dit moment met de vrijheid van meningsuiting, privacy, afstandonderwijs of culturele en talige diversiteit op internet?

Twitter #openaccess