Memory of the World

Documentair erfgoed vertelt ons veel over het verleden. Niet alleen de inhoud van het document of het manuscript is belangrijk, maar ook de manier waarop iets is opgeschreven en datgene waarin of waarop het is vastgelegd. Maar documentair erfgoed is ook kwetsbaar. Papier vergaat, computers crashen. Het Memory of the World programma richt zich op de duurzame toegang tot documentair erfgoed.

UNESCO zet zich in voor het behoud en de ontsluiting van documentair erfgoed. Hiervoor bestaat het programma Memory of the World. Het bekendste onderdeel van dit programma is het Memory of the World Register. Hierop staat documentair erfgoed met een uitzonderlijke betekenis voor de wereld. Het Register bevat onder meer de Gutenberg Bijbel, filmnegatieven van The Wizard of Oz, archieven uit het Warschause getto en de rechtbankverslagen van het Mandelaproces van 1964.

Uitkomsten

Nederland telt op dit moment negen inschrijvingen op het MOW-register:

Bekijk de volledige Memory of the World lijst op UNESCO.org

Lees hier hoe het nominatieproces voor Memory of the World functioneert.

Nieuws & achtergronden

Japan heeft recent honderden brieven van Kamikazepiloten voorgedragen voor het ‘Memory of the World’-Register van UNESCO. Of UNESCO de brieven opneemt zal pas in het voorjaar van 2015 bekend worden.

In December of 2013 the ICT industry, governments and heritage institutions discussed collaboration in the field of digital preservation. Carriers like CD-ROMs have a short life span, and there is the risk that current or future hard- and software cannot process the old data. Heritage institutions are acutely aware of these problems, yet they cannot find solutions on their own.

5dec

On the fifth and sixth of December the Netherlands National Commission for UNESCO and several partners organise an expert meeting in The Hague on UNESCO's Digital Roadmap project. The goal is to find solutions for problems that hinder long term access and trustworthy preservation of digital information.

404-error in Wikipedia (Foto: Wikimedia Commons)

There is a pressing need to establish a roadmap proposing solutions, agreements and policies, that ensure long term access and trustworthy preservation of digital information.

Eerste druk van Das Kapital, Deel I, met handgeschreven correcties van Karl Marx in de kantlijn. (Foto: IISG)

Twee documentaire erfgoederen uit Nederland zijn toegevoegd aan het UNESCO Memory of the World Register. Het gaat om een handgeschreven pagina van Karl Marx' 'Communistisch Manifest' en een eerste druk van diens 'Das Kapital'. Daarnaast is ook een Javaanse kroniek, de 'Babad Diponegoro' toegevoegd, geschreven door prins Diponegoro die een hoofdrol speelde in de Javaoorlog van 1825 tot 1830.

Reinier Salverda

Reinier Salverda, directeur van de Fryske Akademy en Honorary Professor Nederlandse taal- en Letterkunde aan het University College London, is sinds begin juni de nieuwe voorzitter van het Nederlandse Memory of the World Comité.