Memory of the World

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

De dagboeken van de Anne Frank, de oudste bewaard gebleven Koran, de originele filmnegatieven van The Wizard of Oz, de rechtbankverslagen van het Mandelaproces uit 1963 en de tekeningen van Sakubei Yamamoto over Japanse mijnbouw. Deze documenten hebben één ding met elkaar gemeen: ze staan op het UNESCO ‘Memory of the World’-Register. In deze lijst is documentair erfgoed van uitzonderlijke betekenis voor de wereld opgenomen.

Nieuws & achtergronden

14jun

200 jaar geleden schafte Nederland de slavenhandel af. Op 14 juni vindt in Middelburg de nationale herdenking plaats. Bij koninklijk besluit van 15 juni 1814 werd deze handel aan onderdanen van de Nederlandse kroon verboden.

In een rijk geïllustreerd blog wordt de reis die slavenschip ‘de Eenigheid’ maakte van 1761-1763 beschreven. De blog geeft een uniek beeld van de trans-Atlantische slavenhandel in de 18e eeuw en is gemaakt aan de hand van archiefmateriaal van de Middelburgse Commercie Compagnie dat op het Memory of the World Register van UNESCO staat.

Japan heeft recent honderden brieven van Kamikazepiloten voorgedragen voor het ‘Memory of the World’-Register van UNESCO. Of UNESCO de brieven opneemt zal pas in het voorjaar van 2015 bekend worden.

5dec

On the fifth and sixth of December the Netherlands National Commission for UNESCO and several partners organise an expert meeting in The Hague on UNESCO's Digital Roadmap project. The goal is to find solutions for problems that hinder long term access and trustworthy preservation of digital information.

404-error in Wikipedia (Foto: Wikimedia Commons)

There is a pressing need to establish a roadmap proposing solutions, agreements and policies, that ensure long term access and trustworthy preservation of digital information.

Eerste druk van Das Kapital, Deel I, met handgeschreven correcties van Karl Marx in de kantlijn. (Foto: IISG)

Twee documentaire erfgoederen uit Nederland zijn toegevoegd aan het UNESCO Memory of the World Register. Het gaat om een handgeschreven pagina van Karl Marx' 'Communistisch Manifest' en een eerste druk van diens 'Das Kapital'. Daarnaast is ook een Javaanse kroniek, de 'Babad Diponegoro' toegevoegd, geschreven door prins Diponegoro die een hoofdrol speelde in de Javaoorlog van 1825 tot 1830.

Partner organisaties

OCLC
Nationaal Archief
Koninklijke Bibliotheek
Huygens ING
DEN - Kenniscentrum Digitaal Erfgoed