Communicatie & Informatie

Met het ‘Communicatie en Informatie’-programma probeert UNESCO kennisgemeenschappen op te bouwen, toegang tot informatie te verzekeren, ICT als middel tot ontwikkeling te stimuleren en de persvrijheid te bevorderen.

Nieuws & achtergronden

Medio maart organiseerde de Nationale UNESCO Commissie de expertbijeenkomst ‘Endangered Languages and Endangered Data’. De centrale vraag was hoe UNESCO’s ‘Atlas van met uitsterven bedreigde talen’ is te redden nu de financiering ervan grotendeels is weggevallen.

Japan heeft recent honderden brieven van Kamikazepiloten voorgedragen voor het ‘Memory of the World’-Register van UNESCO. Of UNESCO de brieven opneemt zal pas in het voorjaar van 2015 bekend worden.

Op 20 en 21 november 2013 vond in Berlijn de UNESCO Regionale Consultatie over Open Access plaats, mede georganiseerd door de Nationale UNESCO Commissie. Bij dit artikel vindt u het verslag en de aanbevelingen van deze bijeenkomst.

In December of 2013 the ICT industry, governments and heritage institutions discussed collaboration in the field of digital preservation. Carriers like CD-ROMs have a short life span, and there is the risk that current or future hard- and software cannot process the old data. Heritage institutions are acutely aware of these problems, yet they cannot find solutions on their own.

5dec

On the fifth and sixth of December the Netherlands National Commission for UNESCO and several partners organise an expert meeting in The Hague on UNESCO's Digital Roadmap project. The goal is to find solutions for problems that hinder long term access and trustworthy preservation of digital information.

20nov
Open Access (CC/Nationale UNESCO Commissie)

Op 20 en 21 november organiseren UNESCO en de Nederlandse en Duitse UNESCO Commissies de conferentie ‘Open Access to Scientific Information and Research – Concept and Policies’ in Berlijn.