Communicatie & Informatie

Met het ‘Communicatie en Informatie’-programma probeert UNESCO kennisgemeenschappen op te bouwen, toegang tot informatie te verzekeren, ICT als middel tot ontwikkeling te stimuleren en de persvrijheid te bevorderen.

Nieuws & achtergronden

UNESCO nodigt alle lidstaten uit om nominaties te presenteren voor de UNESCO/Jikji Memory of the World Prize, een onderscheiding voor individuen, instituten, andere instanties of niet-gouvernementele organisaties die een significante bijdrage hebben geleverd aan het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed.

Digital preservation has been hotly debated for a long time already, but the selection of digital heritage seems to be a somewhat neglected subject. In order to set up selection guidelines the UNESCO-PERSIST project asks heritage institutions to share their good practices and existing strategies.

29jan

Eind januari vindt in Nairobi een bijeenkomst plaats over nieuwe vormen van wetenschappelijk publiceren en wat deze kunnen betekenen voor het Afrikaanse continent. Welke rol kunnen Nationale Academies van Wetenschappen in Afrika spelen om aan de ontwikkeling van Open Access bij te dragen?

Op woensdag 14 januari organiseert UNESCO in Parijs een dag van reflectie en debat over vrijheid van meningsuiting. Aanleiding is natuurlijk de aanslag op Charlie-Hebdo. De cartoonist Plantu neemt deel aan de bijeenkomst. Onderwerp van gesprek is de vrijheid van journalisten en het versterken van de interculturele dialoog en het creeëren van begrip en respect voor elkaar.

Afgelopen december hebben negen nationale Memory of the World Comités uit Europa de handen ineen geslagen om een Europees comité op te zetten. Dat moet een register gaan samenstellen waarop documenten geplaatst kunnen worden die het nationale belang overstijgen en voor de regio Europa van grote betekenis zijn

EYE, het nationale museum voor film aan het Amsterdamse IJ, exposeert deze winter de collectie van Jean Desmet. Deze collectie van films, posters en filmstills uit de jaren 10 van de twintigste eeuw staat sinds 2011 op het UNESCO Memory of the World Register.