Communicatie & Informatie

Met het ‘Communicatie en Informatie’-programma probeert UNESCO kennisgemeenschappen op te bouwen, toegang tot informatie te verzekeren, ICT als middel tot ontwikkeling te stimuleren en de persvrijheid te bevorderen.

Nieuws & achtergronden

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) roept iedereen die zich bezig houdt met digitaal erfgoed op, om aandacht te vragen voor het werk dat in Nederland wordt gedaan voor digitale duurzaamheid.

UNESCO atlas voor bedreigde talen (Foto: unesco.org)

Experts uit 25 landen hebben UNESCO geadviseerd om een wereldatlas voor talen te ontwikkelen. Deze atlas kan helpen om de ontwikkeling van taaldiversiteit en meertaligheid te meten. Beide zijn belangrijke voorwaarden om pluriforme en inclusieve gemeenschappen op te kunnen bouwen.

UNESCO nodigt alle lidstaten uit om nominaties te presenteren voor de UNESCO/Jikji Memory of the World Prize, een onderscheiding voor individuen, instituten, andere instanties of niet-gouvernementele organisaties die een significante bijdrage hebben geleverd aan het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed.

Digital preservation has been hotly debated for a long time already, but the selection of digital heritage seems to be a somewhat neglected subject. In order to set up selection guidelines the UNESCO-PERSIST project asks heritage institutions to share their good practices and existing strategies.

29jan

Eind januari vindt in Nairobi een bijeenkomst plaats over nieuwe vormen van wetenschappelijk publiceren en wat deze kunnen betekenen voor het Afrikaanse continent. Welke rol kunnen Nationale Academies van Wetenschappen in Afrika spelen om aan de ontwikkeling van Open Access bij te dragen?

Op woensdag 14 januari organiseert UNESCO in Parijs een dag van reflectie en debat over vrijheid van meningsuiting. Aanleiding is natuurlijk de aanslag op Charlie-Hebdo. De cartoonist Plantu neemt deel aan de bijeenkomst. Onderwerp van gesprek is de vrijheid van journalisten en het versterken van de interculturele dialoog en het creeëren van begrip en respect voor elkaar.