Communicatie & Informatie

Met het ‘Communicatie en Informatie’-programma probeert UNESCO kennisgemeenschappen op te bouwen, toegang tot informatie te verzekeren, ICT als middel tot ontwikkeling te stimuleren en de persvrijheid te bevorderen.

Nieuws & achtergronden

27sep

DRONGO is in aantocht! Het DRONGO Festival viert meertaligheid. Want kennis van meerdere talen brengt de wereld letterlijk dichterbij – over de grens, in de buurt, op je werk en surfend over het web.

14jun

200 jaar geleden schafte Nederland de slavenhandel af. Op 14 juni vindt in Middelburg de nationale herdenking plaats. Bij koninklijk besluit van 15 juni 1814 werd deze handel aan onderdanen van de Nederlandse kroon verboden.

In een rijk geïllustreerd blog wordt de reis die slavenschip ‘de Eenigheid’ maakte van 1761-1763 beschreven. De blog geeft een uniek beeld van de trans-Atlantische slavenhandel in de 18e eeuw en is gemaakt aan de hand van archiefmateriaal van de Middelburgse Commercie Compagnie dat op het Memory of the World Register van UNESCO staat.

Medio maart organiseerde de Nationale UNESCO Commissie de expertbijeenkomst ‘Endangered Languages and Endangered Data’. De centrale vraag was hoe UNESCO’s ‘Atlas van met uitsterven bedreigde talen’ is te redden nu de financiering ervan grotendeels is weggevallen.

Japan heeft recent honderden brieven van Kamikazepiloten voorgedragen voor het ‘Memory of the World’-Register van UNESCO. Of UNESCO de brieven opneemt zal pas in het voorjaar van 2015 bekend worden.

Op 20 en 21 november 2013 vond in Berlijn de UNESCO Regionale Consultatie over Open Access plaats, mede georganiseerd door de Nationale UNESCO Commissie. Bij dit artikel vindt u het verslag en de aanbevelingen van deze bijeenkomst.