Vancouver Declaratie gepubliceerd

Op 16 januari is de definitieve tekst van de Vancouver Declaratie gepubliceerd. Dit document bevat de uitkomsten van de internationale conferentie The Memory of the World in the Digital age: Digitization and Preservation die van 26 tot 28 september 2012 plaatsvond in Vancouver (Canada).

De Declaratie bevat een uitgebreide lijst aanbevelingen aan het UNESCO Secretariaat, Lidstaten, professionele organisaties en de private sector. De deelnemers bepleiten onder meer het gebruik van open formaten en uitbreiding van depotwetgeving zodat ook digitale documenten in nationale bewaarinstellingen opgeslagen worden. Bedrijven wordt gevraagd om samen te werken met bewaarinstellingen om lange termijn toegang tot digitale informatie te garanderen.

Voor de Nationale UNESCO Commissie is vooral het idee van de digital roadmap uit de Declaratie van belang:

"(7) there is a pressing need to establish a roadmap proposing solutions, agreements and policies, that ensure long term access and trustworthy preservation. This roadmap should address issues like open government, open data, open access and electronic government. It should dovetail with national and international priorities and be in full agreement with human rights."

Vancouver Roadmap.

Rijksarchivaris Martin Berendse (de voorzitter van de internationale belangenvereniging van archivarissen ICA) lanceerde dit idee in Vancouver. De Nationale UNESCO Commissie ontwikkelt op dit moment plannen met ICA, UNESCO en de internationale bibliothekenvereniging IFLA om het opstellen en implementeren van deze roadmap in gang te zetten op een bijeenkomst die dit jaar in Den Haag moet plaatsvinden.

Documentair erfgoed vertelt ons veel over het verleden. Niet alleen de inhoud van het document of het manuscript is belangrijk, maar ook de manier waarop iets is opgeschreven en datgene waarin of waarop het is vastgelegd. Maar documentair erfgoed is ook kwetsbaar. Papier vergaat, computers crashen. Het Memory of the World programma richt zich op de duurzame toegang tot documentair erfgoed.

Uitkomsten

Nederland telt op dit moment negen inschrijvingen op het MOW-register:

Bekijk de volledige Memory of the World lijst op UNESCO.org

Lees hier hoe het nominatieproces voor Memory of the World functioneert.

Meer berichten