UNESCO vastbesloten om Mali te helpen bij wederopbouw erfgoed

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, heeft aangekondigd dat UNESCO al het mogelijke zal doen voor de wederopbouw en bescherming van het buitengewone culturele erfgoed van Mali. “De restauratie en wederopbouw van het erfgoed kan de burgers van Mali de kracht en het vertrouwen geven om de nationale eenheid te herstellen en te kijken naar de toekomst. We moeten er alles aan doen om te helpen en zo de mensen in Mali een nieuwe bladzijde te laten omslaan in de geest van de nationale samenhang. De recente escalatie van moedwillige vernietiging van het erfgoed van Mali maakt dit des te urgenter”, aldus Bokova, die het land bezocht samen met de Franse president François Hollande.

UNESCO zal alles in het werk stellen om te helpen bij de wederopbouw van de mausolea in Timboektoe en de Tombe van Askia in Gao. Daarnaast zal de organisatie expertise en middelen mobiliseren om te helpen met het behoud van de oude manuscripten, die uiting geven aan het glorieuze verleden van de regio als centrum van de islamitische cultuur.

Op deze foto uit 2007 is de onbeschadigde Tombe van Askia te zien.

De drie grote moskeeën van Timboektoe, Djingareyber, Sankore en Sidi Yahi, zijn samen met 16 mausolea, in 1988 ingeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De Tombe van Askia volgde in 2004. In juli 2012, na de vernietiging van 11 van de 16 mausolea, en de deuren van Sidi Yahi, werden beide sites ingeschreven op de UNESCO lijst voor Werelderfgoed in gevaar.

UNESCO stuurt een missie, zodra de veiligheid het toelaat, om een volledige evaluatie van de schade uit te kunnen voeren en de meest dringende behoeften te bepalen. In samenwerking met de regering van Mali zal een plan van aanpak geformuleerd worden om vervolgens de wederopbouw en rehabilitatie te begeleiden.

Zie tevens het interview met Lazare Eloundou, hoofd van de Afrika Unit van het Werelderfgoedcentrum van UNESCO:

“In tijden van onrust zijn de risico's van illegale handel in cultuurgoederen het grootst, waarbij de gerenommeerde oude Malinese manuscripten het meest kwetsbaar zijn,” aldus Bokova, die hiermee het belang van de Conventie van 1970 benadrukte. “Deze schatten zijn zeer waardevol en kwetsbaar. We moeten snel handelen”, zei ze.

Naar schatting 300.000 manuscripten worden bewaard in particuliere en openbare collecties in Timboektoe. Velen van deze manuscripten dateren uit de 13e tot 16e eeuw en zijn voortgebracht door grote geleerden uit de stad, maar kwamen ook vanuit andere gebieden in Noord-Afrika en vanuit oostelijke Arabische landen naar Timboektoe. Deze oude manuscripten getuigen van eeuwen aan informatie over de Noord-Afrikaanse beschaving, het verkennen van onderwerpen als religieuze studies, wiskunde, geneeskunde, astronomie, muziek, literatuur, poëzie en architectuur.

In 1974 heeft UNESCO geholpen met het opzetten van het Ahmed Baba onderzoekscentrum, waar ongeveer 40.000 van de manuscripten zijn opgeslagen. Daarvan zijn er momenteel rond de 10.000 gedigitaliseerd. Bokova gaf aan dat UNESCO zal werken met zowel de private als publieke collecties, om de effectieve bescherming van dit erfgoed te garanderen, met inbegrip van digitalisering indien mogelijk.

U kunt UNESCO financieel ondersteunen in haar werk in Mali. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid om te doneren.

Darul Aman Palace (Foto: CC / Bruce MacRae)

Diverse internationale verdragen dragen bij tot de bescherming van cultuur: De Haagse 1954 Conventie helpt cultureel erfgoed te beschermen in geval van een gewapend conflict. De Conventie uit 1970 draagt bij aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en stimuleert teruggave van ontvreemde culturele objecten.

Uitkomsten

Tijdens de post-conflict expertmeeting in december is een aanbeveling geformuleerd die binnen UNESCO zal worden verspreid en een leidraad biedt voor concrete vervolgstappen voor het ontwikkelen van beleid in post-conflictsituaties. 

——————————————

Lees op unesco.org meer over de hulp van UNESCO aan Mali. U vindt hier ook de mogelijkheid om te doneren.

Meer berichten