Training tegen illegale handel in Syrisch cultuurgoed

Van 10 tot en met 13 februari is door het UNESCO-regiokantoor in Amman, Jordanië, een vierdaagse training georganiseerd die moet helpen om illegale handel in Syrische cultuurgoederen tegen te gaan. De training maakt deel uit van een reeks aan activiteiten en maatregelen die UNESCO neemt, naar aanleiding van de crisis in Syrië. Onder auspiciën van de Jordaanse prinses Sumaya bint El Hassan en met Zwitserse financiële steun kwamen vertegenwoordigers van erfgoedinstanties uit Syrië, buurlanden, de douane en Westerse experts bij elkaar. De training bouwt voort op ervaringen van UNESCO in andere conflict- en post-conflictsituaties, waaronder Irak en Afghanistan en poogt de internationle samenwerking en het bewustzijn omtrent illegale handel te versterken.

De huidige situatie rondom de cultuurgoederen van Syrië baart UNESCO grote zorgen. Vele historische en archeologische sites, waaronder UNESCO-Werelderfgoed en erfgoederen die potentieel Werelderfgoed zouden kunnen worden, hebben ernstig te lijden onder het gewapende conflict. Bovendien zijn er meldingen over plundering van cultuurgoederen.

Een voorbeeld van een mozaïek dat gestolen werd uit de Syrische stad Hama.

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, verklaarde in een statement dat “respect voor cultuur een integraal onderdeel is van respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden”. Ze riep alle aanwezigen op om de handen ineen te slaan om het Syrische culturele erfgoed te beschermen. Daarbij benadrukte ze dat alle betrokken partijen verantwoordelijk zullen worden gehouden voor niet alleen het tragische verlies van mensenlevens, maar ook voor het verlies van de onschatbare getuigenissen van Syrië's rijke geschiedenis en de nalatenschap aan de menselijke beschaving”. 

Prinses Sumaya onderstreepte In haar keynote speech het belang van musea en archieven als toevluchtsoord of heiligdom van de gedeelde kennis van een natie. Het creëren van een globale context voor deze uitdagingen in tijden van conflict, oorlog en rampen is essentieel voor het waarborgen van het erfgoed voor toekomstige generaties. Cultuur biedt gemeenschappen in conflictgebieden onschatbare middelen voor de wederopbouw, en helpt nieuwe verbondenheid en wederzijds respect te vinden wanneer het conflict is geëindigd. Ook Anna Paolini, hoofd van het Amman-kantoor van UNESCO sloot zich hierbij aan: “Om op de lange termijn vrede te creëren en te bewaren is het cruciaal om de identiteit en geschiedenis van de getroffen gemeenschappen te waarborgen, omdat deze fundamenteel zijn voor Syrische nationale eenheid”.

In de The Jordan Times verscheen een persbericht naar aanleiding van de training.

Darul Aman Palace (Foto: CC / Bruce MacRae)

Diverse internationale verdragen dragen bij tot de bescherming van cultuur: De Haagse 1954 Conventie helpt cultureel erfgoed te beschermen in geval van een gewapend conflict. De Conventie uit 1970 draagt bij aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en stimuleert teruggave van ontvreemde culturele objecten.

Uitkomsten

Tijdens de post-conflict expertmeeting in december is een aanbeveling geformuleerd die binnen UNESCO zal worden verspreid en een leidraad biedt voor concrete vervolgstappen voor het ontwikkelen van beleid in post-conflictsituaties. 

——————————————

Lees op unesco.org meer over de hulp van UNESCO aan Mali. U vindt hier ook de mogelijkheid om te doneren.

Meer berichten