Nederland draagt bij aan redding oude manuscripten in Mali

Nederland heeft met ontwikkelingsgeld bijgedragen aan het in veiligheid brengen van duizenden eeuwenoude documenten uit de Malinese stad Timboektoe. Dat meldt Lilianne Ploumen, minister voor Ontwikkelingssamenwerking. De afgelopen maanden zijn de manuscripten in het diepste geheim in veiligheid gebracht. Rebellerende groepen dreigden deze te vernietigen.

Eeuwenoude manuscripten uit de Malinese stad Timboektoe, hier te zien op een foto uit 2005.

De reddingsactie maakt onderdeel uit van diverse internationale initiatieven om Malinees erfgoed te beschermen. Veel van deze acties vonden 'onder de radar plaats', vanwege de conflictsituatie in het Afrikaanse land. UNESCO heeft bijgedragen aan de coördinatie van deze initiatieven. Dat leidde afgelopen maandag tot een bijeenkomst in Parijs van overheden en experts waar een actieplan voor Mali is opgesteld. Het plan brengt in alle initiatieven drie prioriteiten aan: herstel van cultureel erfgoed dat beschadigd is geraakt, bescherming en conservering van documentair erfgoed en trainingsactiviteiten om erfgoed beter te leren beheren. De geschatte kosten van het plan bedragen 11 miljoen dollar.
 
De oude Manuscipten uit Timboektoe zijn inmiddels voor 95% in veiligheid gebracht. Behalve de Malinese ministeries voor Cultuur en Onderwijs, de gouverneur van Timboektoe en het Ahmed Baba Instituut, waren ook de door Nederland gesteunde Malinese organisatie SAVAMA DCI en een lokale organisatie bij de operatie betrokken. “Mensen hebben hun leven gewaagd om dit voor elkaar te krijgen. Het is geweldig dat het is gelukt om dit wereldberoemde erfgoed te redden”, aldus Ploumen. Ze complimenteerde het Prins Claus Fonds met het initiatief de Malinezen hierbij te helpen. “Dit erfgoed is essentieel voor het behoud van de cultuurgeschiedenis van Mali. Op deze manier draagt Nederland bij aan de samenhang in een maatschappij die nu in een ernstig conflict verkeert.”

De NOS interviewde Christa Meindersma, directeur van het Prins Claus Fonds:

Darul Aman Palace (Foto: CC / Bruce MacRae)

Diverse internationale verdragen dragen bij tot de bescherming van cultuur: De Haagse 1954 Conventie helpt cultureel erfgoed te beschermen in geval van een gewapend conflict. De Conventie uit 1970 draagt bij aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en stimuleert teruggave van ontvreemde culturele objecten.

Uitkomsten

Tijdens de post-conflict expertmeeting in december is een aanbeveling geformuleerd die binnen UNESCO zal worden verspreid en een leidraad biedt voor concrete vervolgstappen voor het ontwikkelen van beleid in post-conflictsituaties. 

——————————————

Lees op unesco.org meer over de hulp van UNESCO aan Mali. U vindt hier ook de mogelijkheid om te doneren.

Meer berichten