Eerste Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs toegekend voor onderzoek naar palliatieve sedatie

De eerste Nederlandse L’-Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’-beurs is 11 oktober in een goed gevulde Beurs van Berlage uitgereikt aan gezondheidswetenschapper Judith Rietjens. De universitair docent bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Rotterdam heeft de beurs gewonnen voor haar excellente interdisciplinaire onderzoek naar het gebruik van palliatieve sedatie.

v.l.n.r.: Aafke Hulk (NIAS), Udo Springer (L'Oréal), Judith Rietjens en Greetje van den Bergh (Nationale UNESCO Commissie)

De beurs beoogt bij te dragen aan de verhoging van het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland, dat ook in volgens de nieuwste cijfers achterblijft bij de rest van Europa.

Greetje van den Bergh, voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie toonde zich verheugd over het het initiatief voor de nieuwe beurs. “We kunnen het ons niet veroorloven om de talenten van de helft van de mensheid onderbenut te laten,” constateerde ze. Gender equality en gelijke kansen hebben vanaf het begin hoog in het vaandel van UNESCO gestaan. In grote delen van de wereld gaan nog steeds bijna twee keer zoveel jongens als meisjes naar de middelbare school. Bij het wereldwijde Education for All-programma richt UNESCO zich dan ook nadrukkelijk op het recht van meisjes op onderwijs. Van den Bergh prees de interdisciplinaire aanpak van Rietjens als de sleutel tot wetenschappelijke innovatie.

Met de ‘For Women in Science’- beurs wil Rietjens een raamwerk opzetten dat verklaart waarom palliatieve sedatie in sommige landen meer wordt toegepast dan in andere. Daarvoor zal ze onderzoeksresultaten uit Nederland, België, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten vergelijken. Rietjens: “Ik word gedreven door de wens om bij te dragen aan het verbeteren van zorg voor patiënten in de laatste levensfase. Mijn onderzoek heeft tot doel om de zorg en besluitvorming voor deze patiënten meer evidence based en cultureel sensitief te maken.” 

De Nederlandse beurs is tijdens de talentendag ‘Pump your Career’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) uitgereikt door Greetje van den Bergh (Nationale UNESCO Commissie), Aafke Hulk (NIAS) en Udo Springer (L'Oréal). De jaarlijkse beurs van 25.000 euro biedt vrouwen de gelegenheid om zich enkele maanden louter te wijden aan het schrijven van wetenschappelijke artikelen in de stimulerende omgeving van het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Wassenaar.

Cosmeticaconcern L'Oréal en UNESCO hebben in 1998 het internationale L'Oréal-UNESCO 'For Women in Science'-programma gelanceerd. Sindsdien zijn meer dan 1.300 vrouwelijke wetenschappers in 106 landen onderscheiden of hebben een beurs ontvangen. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen.

Onder het motto ‘The world needs science and science needs women’ is in 1998 een partnerschap tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L'Oréal en UNESCO. Het prestigieuze programma kent prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers.

Uitkomsten

Sinds 1998 hebben 2250 vrouwelijke wetenschappers uit meer dan 110 landen geprofiteerd van het programma. Twee winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen.

Meer berichten